دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نشست سرپرستان دبیرخانه های شوراهای استانی گفت و گو، با هدف بهبود کیفیت مصوبات و موضوعات ملی و فراگیر

با توجه به تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد 12 آن مبنی بر تغییر ساختار و اداره شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اقدام به بازنگری و اصلاح در دستورالعمل "نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی" نمود.

هم چنین حسب وظایف شورای گفت و گو و برنامه های مصوب اتاق ایران در سال 1396 در ارتباط با نحوه تخصیص بودجه شوراهای استانی، دستورالعمل دیگری تحت عنوان " ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی" بر مبنای نسخه اصلاح شده دستورالعمل "نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی" توسط دبیرخانه شورا تدوین گردید.

بر این اساس، به منظور آشنایی بیشتر شوراهای استانی با دستورالعمل های مذکور و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات آن ها به منظور نهایی شدن دستورالعمل های فوق، دبیرخانه شورا، جلساتی را در روزهای 12و 30 اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه سال جاری برگزار نمود.

در این جلسات که با حضور علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفت و گو، کارشناسان دبیرخانه شورا و سرپرستان دبیرخانه‌های شوراهای استانی برگزار گردید، علاوه بر بررسی دستورالعمل های" نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" و " ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی"، مشکلات اجرایی شوراهای استانی و دبیرخانه های متبوع مطرح و راهکارهای مرتبط با آن ها نیز ارائه گردید.

اما مهم ترین هدف دبیرخانه شورا از برگزاری این جلسات، جدای از بررسی دستورالعمل ها، ارائه آموزش هایی به دبیرخانه های شوراهای استانی در جهت بهبود عملکرد آن ها و ارتقای کیفیت مصوبات ملی و فراگیر ارسالی به شورای گفت و گوی مرکز بوده است. لذا در این جلسات، سرپرستان دبیرخانه های شوراهای استانی، ضمن بهره مندی از تجربیات دبیرخانه شورای گفت و گوی مرکز در خصوص چگونگی تعیین دستورجلسات و نگارش مصوبات، با نحوه تکمیل فرم های های مرتبط در دستورالعمل " نحوه اداره جلسات شوراهای استانی"، شامل فرم شرح دستور جلسه شورا (فرم گزارش کارشناسی)، فرم گزارش عملکرد فصلی و ... که توسط کارشناس اقتصادی دبیرخانه شورا آموزش داده شد، آشنا شدند.

لازم به ذکر است دستورالعمل های مطروحه، پس از ارائه نظرات و پیشنهادات شوراهای استانی، بررسی و جمع بندی می گردند و بعد از نهایی شدن، به عنوان دستورالعمل های شوراهای استانی، به استان ها ابلاغ می شوند.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 321 دفعه