دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای مصوبات شورای گفتگو

پیرو مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1395/12/16 با موضوع پیگیری مطالبات اجرانشده بخش خصوص در حوزه کار و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به انجام مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان نموده است.

سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای مصوبه شورا، در خصوص ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، طی نامه ای خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی این سازمان جهت اجرای جایگزینی یکی از اعضای هیئت های تشخیص مطالبات (نماینده شورایعالی تأمین اجتماعی) با نماینده معرفی شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده و اعلام اسامی کارشناسان آشنا به قوانین و امور بیمه تأمین اجتماعی و مالی را از معاونت روابط کار وزارت، درخواست نموده است.

همچنین در ارتباط با مصوبه شورا در خصوص مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش، سازمان به موجب نامه ای جدید، مفاد نامه شماره 1000/95/12989 مورخ 1395/12/08 با موضوع اجرای بخشنامه های 11/3 و 14/9 را که سابقاً خطاب به موسسه حسابرسی سازمان صادر شده بود، به هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات ابلاغ نموده است.

منتشرشده در اخبار شورا
خواندن 347 دفعه