دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

دستاوردهای مهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آخرین جلسه سال 95

پیگیری مطالبات بخش خصوصی جهت رعایت اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه های اجرایی مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی، منجر به صدور مصوبات مهمی در حوزه کار و تامین اجتماعی در آخرین جلسه شورای گفتگو در سال 95 شد که می تواند بخش عمده ای از مشکلات بنگاه های اقتصادی در این حوزه را مرتفع نماید.

همانطور که در خبرهای قبلی نیز عنوان شد، آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در تاریخ 1395/12/16 به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر کار، معاونین ایشان، رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی، و سایر اعضای شورای گفتگو با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

مصوبات بدست آمده در این جلسه، دستاوردهای مهمی جهت تسهیل محیط کسب و کار برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی می باشد، لذا ضرورت دارد تمامی بنگاه های اقتصادی نیز به طور دقیقی از این مصوبات و توافقات بعمل آمده با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، مطلع گردند.

ذیلا عنوان دستور جلسات و مصوبات بدست آمده در جلسه مذکور ارائه می گردد.

شصت و پنجمین جلسه شورا مورخ 1395/12/16
دستور جلسه مصوبه توضیحات
پیش از دستور: "ضرورت ساماندهی ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار" مقرر شد به منظور ساماندهی ثبت تشکل‌های اقتصادی، کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا بررسی دقیق حوزه وظایف و مسئولیت‌های مراجع ثبت تشکل‌های اقتصادی، پیشنهاداتی را جهت صدور نظام‌مند مجوز ایجاد تشکل‌ تدوین نموده و به منظور اتخاذ تصمیم نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه نمایند. ---
عنوان دستور: "پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ده ساله آن توسط سازمان تأمین اجتماعی"

با عنایت به مواد 39، 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی و همچنین توافق به عمل آمده بین اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد از این پس در رسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است.

ضمن آنکه مقرر گردید مهلت انجام این بازرسی‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد.

انجام بازرسی بعد از این مهلت یک ساله، تنها در صورتی امکانپذیر است که شکایتی از سوی کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد.

---
عنوان دستور: "پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی"

مقرر گردید از این پس، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.

همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام محترم وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.

---
عنوان دستور:"پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات (موضوع ماده 40 قانون رفع موانع تولید) "

مقرر گردید محتویات نامه شماره 1000/95/12989 مورخ 95/12/08 سازمان تامین اجتماعی خطاب به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با موضوع اجرای مفاد بخشنامه شماره 11/3 و 14/9، به تمامی شعب تامین اجتماعی کشور و سایر ذینفعان ابلاغ شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران تشکیل گردد تا ضمن بررسی و تفکیک مصادیق اعمال ضریب حق بیمه به پیمان‌های دارای کارگاه ثابت، موضوع اجرای صحیح قوانین مرتبط از جمله ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تطابق کامل آن با بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخشنامه‌های 11/3 و 14/9 را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

---
 
منتشرشده در اخبار شورا
خواندن 422 دفعه