دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نخستین کارگاه آموزشی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای تشکل های اقتصادی کلید خورد

در راستای معرفی ظرفیت های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تشکل های اقتصادی و فعالان کسب و کار بخش خصوصی به منظور بهره مندی هرچه بیشتر بخش خصوصی از ظرفیت های این شورا و امکانات و خدمات دبیرخانه شورا، نخستین کارگاه آموزشی با حضور دبیران اجرایی برخی تشکل های سراسری عضو اتاق، سه شنبه سوم اسفند، برگزار گردید.

در این کارگاه که تحت عنوان "چگونگی بهره‌مندی از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای حصول مطالبات و خواسته‌های تشکل‌های اقتصادی" برگزار گردید، دکتر چاغروند، مدیریت پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورا، به معرفی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ارائه عملکرد و دستاوردهای این شورا در طول مدت فعالیت آن از آغاز تاکنون پرداخت و به پرسش ها و ابهامات حاضران در رابطه با فرایندهای اجرایی شورا پرداخت.

همچنین چگونگی طرح مطالبه و ارائه درخواست توسط ذینفعان به شورای گفت‌وگو قبل از جلسه شورا و نحوه پردازش و پالایش آن توسط دبیرخانه جهت طرح در جلسه اصلی و صحن شورا توضیح داده شد، ضمن آنکه نحوه پیگیری و حصول مطالبات بعد از جلسه شورا نیز با ذکر برخی مثال های اجرای و مصوبات شورا توضیح داده شد.

در پایان جلسه نیز یک نمونه عملی از موضوعاتی که به دبیرخانه شورا ارجاع شده بود و در صحن شورا طرح و به نتیجه رسیده بود بصورت مرحله به مرحله همراه با نحوه تکمیل فرم شرح دستور جلسه شورا توسط کارشناس اقتصادی دبیرخانه آموزش داده شد.

گفتنی است، با توجه به اینکه لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه در شرف تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در آن آمده که مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز، در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود، لذا دبیرخانه شورا در نظر دارد به منظور بهره مندی هرچه بیشتر بخش خصوصی کشور و حصول مطالبات ایشان از این ظرفیت قابل توجه، نشست ها و جلسات آموزشی را برای تشکل های اقتصادی برگزار نماید.

لذا مقتضی است آن دسته از اشخاص و تشکل ها که متقاضی دریافت آموزش بصورت تخصصی و متناسب با نوع فعالیت های اقتصادی خود می باشند، درخواست خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نمایند و یا از طریق تکمیل فرم مربوطه در وب سایت شورای گفت‌وگو به آدرس www.ppdc.ir اقدام و از طریق شماره تلفن های 81- 85732680 کسب اطلاع نمایند.

منتشرشده در اخبار کارگاه آموزشی
خواندن 524 دفعه