دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و انتشارات اتاق گرگان: بهرامی در دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با صنعت ساختمان استان گلستان اظهار داشت: مسکن یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصاد کشور می باشد که به طور مستقیم حدود 5 ٪ و غیر مستقیم تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی  کشور به آن وابسته است.

بهرامی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر هستند به طوری که هر69.4 متر مربع ساخت مسکن 1 شغل مستقیم و 7/0 درصد اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند.

*زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها 12 سال است

وی افزود: اهمیت این بخش این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد  و هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها 12 سال است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته٬ شاخص توان‌پذیری خانواده‌ها ۳ تا ۵ سال است

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان ادامه داد: خروج از رکود بخش مسکن را تنها از طریق کاهش بهره‌های بانکی میسر می باشد همچنین بهره‌های بانکی باید هم در تسهیلات و هم در سود سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد مسکن رونق نمی‌گیرد.

 

حسن صادقلو اظهار کرد: جلسات با بخش خصوصی باید یک‌سری نتایج میدانی داشته باشد و نیاز است که به پیگیریهای نکات مطرح شده توجه شود.

وی تصریح کرد: وظایف دستگاههای اجرایی استان برای بهبود شرایط ساختمان نیاز است که استخراج شود و خیلی از اختلافها را میتوان با یک جلسه صمیمانه و طرح موضوع بین بخش دولتی و خصوصی در راستای رفع موانع حل کنیم.

استاندار گلستان ادامه داد: عرصه مسکن بسیار مهم است و در رفع رکود میتوان نقش مهمی داشته باشد و هیچ بخشی به اندازه مسکن نمیتواند رکود در کشور برطرف کند.

باید بیندیشیم چه بخشی از هزینه را میتوانیم کاهش دهیم

صادقلو ابراز داشت: برخی از ظرفیتها در تصمیمات در اختیارات کار‌گروه تسهیل و رفع موانع است و باید این معضلات را مثل صنعت در کار‌گروه رفع موانع تولید بررسی کنیم و مصوباتی برای آنها داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در قانون پیشفروش اگر اصلاح قوانین نیاز است یا با نشست با نمایندگان و یا طی نامهای میتواند اقدام شود شاید نگاه سازندگان این باشد این قانون با روح خریدار نوشته شده باشد و این مشکلات را به‌وجود آورده است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: هر آنچه در اتاق فکرها و شورای گفتگو و اصلاح قانون به نفع تولید و رفع رکود باشد و با نگاه دو طرفانه خریدار و فرشندگان در نظر گرفته شده باشد باید دنبال کنیم.

صادقلو با بیان اینکه برخی اصلاح مسائل در خصوص شیوهنامهها مطرح شده گفت: شاید برخی اختیارات در این شیوهنامهها در وزارتخانه‌ها باشد و باید به‌عنوان تفویض و یا اصلاح مورد نظر قرار بگیرد.

وی به موضوع هزینهبر بودن تولید مسکن اشاره کرد و گفت: تولید‌کنندگان به‌دنبال کاهش هزینههای تولیدات هستند و برخی هزینههایی که بر تولید حاکم است از هزینههای دولت است که به دوش تولید کنندگان گذاشته و شاید دولت نیز به برخی هزینهها ناگزیر باشد.

استاندار گلستان تاکید کرد: در استان گلستان باید بیندیشیم چه بخشی از هزینه را میتوانیم کاهش دهیم و اگر در کاهش هزینههای مسکن موفق باشیم سود آن را مردم میبرند.

به گزارش فارس صادقلو با بیان اینکه باید کاهش هزینههای تولید ساختمان اتفاق بیفتد، افزود: در شهرداریها باید درآمد پایدار تنها با زمین و مسکن محقق نشود تا مسکنسازان ضربهای  متحمل نشوند.

وی یادآور شد: از نظر درآمدی کاهش 700 هزار متر ساخت و ساز طی سال‌های گذشته به 80 هزار متر مربع در گرگان یک زلزله است و این به خاطره این است که نگاه چند‌بعدی به حوزه توسعه و درآمد‌پایدار فکر نکرده‌ایم.

خواندن 490 دفعه