دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

کارگروه بررسی مشکلات حمل و نقل در راستای تجارت به کشورهای حوزه CIS

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان بنادر و دریا نوردی، اتاق اصناف ایران، کشتی رانی ج.ا ایران، انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته، انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران، اتاق بازرگانی خراسان رضوی، کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران، اموربین الملل اتاق ایران و اتاق های مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران و قزاقستان و ایران و آذربایجان یکشنبه پنجم آذرماه در اتاق ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهشی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن ارائه گزارشی از جلسات کارگروه برگزار شده در ارتباط با این موضوع، اشاره ای به پیشنهادات مطرح شده در آن جلسات کردند و از حاضرین در جلسه خواستند نظرات موافق و مخالف خود را در مورد این پیشنهادات اعلام نمایند.

اولین موضوعی که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت مشکل دریافت 10 درصد عوارض کل کرایه حمل از تمام کشتی های غیر ایرانی بود.

بر اساس ‌ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی دریافت 10 درصد عوارض از کل کرایه حمل در صورت استفاده از ناوگان غیر ایرانی(در صورت وجود ناوگان ایرانی) الزامی است. در مورد این مشکل پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع توسط اعضای جلسه مقرر شد با توجه به تاثیر این عوارض بر روی قیمت تمام شده محصولات و علی القاعده تحمیل این هزینه ها به مصرف کننده نهایی، در موارد خاصی که حضور کشتی های ایرانی بدلایل مختلف از جمله عدم کفایت ظرفیت ناوگان کشتی رانی ج.ا ایران و یا انحصاری بودن برخی بنادر و اسکله ها امکان پذیر نیست، صاحب کالا از پرداخت این عوارض معاف گردد.

در ادامه جلسه مشکل فرسودگی و ضعف ناوگان حمل و نقل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این رابطه حاضران در جلسه معتقد بودند که یکی از عوامل غیر رقابتی شدن محصولات ایرانی در بازارهای هدف مساله گران بودن آنها نسبت به کالاهای مشابه تولید سایر کشورهاست که بخشی از این مشکل معطوف به معضلات سیستم حمل و نقل کشور است. در نهایت با رای اکثریت حاضر در جلسه مقرر شد پیشنهادی با این مضمون در جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح شود که دولت منابعی را جهت حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

مشکلات تعرفه ای برای واردات تجهیزات حمل و نقل نیز مورد دیگری بود که در جلسه مطرح شد و اعضای حاضر در جلسه پیشنهاد کاهش تعرفه برای واردات این تجهیزات را مطرح کردند.

در نهایت مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو نظرات و پیشنهادات مطرح شده را بعد از بررسی و جمعبندی نهایی در جلسه شورای گفتگو مطرح نماید.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 65 دفعه