چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1396

 
شصت و ششمین جلسه شورا مورخ 1396/01/28
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسائل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا توسط اعضاء"

---

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عملکرد کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم در سال 1395"

---

گزارش توسط محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردید.

عنوان دستور:تصویب تقویم برگزاری جلسات شورا در سال 1396 و تعیین اولویت های کاری جلسات در سال جدید با توجه به محورهای تدوین شده اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال

 • در خصوص تعیین زمان برگزاری جلسات، مقرر گردید جلسات شورا، آخرین دوشنبه هر ماه و در نیمه اول سال از ساعت 17 الی 19 برگزار شود.
 • تعیین برخی اولویت‌های کاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1396، شامل:
 1. بحث اجرای کامل قانون اصل 44 قانون اساسی، خصوصا بررسی و اصلاح روش های خصوصی سازی
 2. فراهم کردن زمینه اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی
 3. فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم در جهت استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی
 4. تسهیل فضای کسب و کار و به ویژه فراهم کردن شرایط مساعد برای توسعه صادرات، رفع موانع صادراتی و پرداخت مشوق های صادراتی سنوات گذشته
 5. ایجاد شرکت های توانمند صادراتی (تشکیل کنسرسیوم های صادراتی) و الزامات مرتبط با آن
 6. اجرایی شدن حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید و اصلاح آئین نامه اجرایی آن
 7. رفع مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی
 8. رفع مشکلات بخش کشاورزی از جمله تعرفه واردات و بیمه محصولات کشاورزی
 9. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل

---

عنوان دستور: "بررسی ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در ارتباط با ترکیب و الزامات جدید شورای گفتگو و اصلاح دستورالعمل شورا طبق قانون جدید"

---

به جلسه آتی موکول گردید.

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه قبلی شورا در جلسه شصت و چهارم در خصوص موضوع "تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی"

---

به جلسه آتی موکول گردید.

 
شصت و هفتمین جلسه شورا مورخ 1396/04/12
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "بررسی مراتب اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه"

مقرر گردید که کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب و همچنین نمایندگان اتاق ایران جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل گردد و ظرف مدت 2 هفته، برای هر یک از ایرادات و مشکلات مطروح، ارائه راهکار نماید.

نتایج اقدامات و پیشنهادات مشخص این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

خارج از دستور 1: "برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رؤسا و دبیران شوراهای گفتگوی استانی"

مقرر گردید در آغاز کار دولت دوازدهم، اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استانداران محترم به عنوان رؤسای شوراهای گفتگوی استانی و همچنین رؤسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان دبیران شوراهای استانی تشکیل گردد.

---

خارج از دستور 2:"پیشنهاد واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی به عنوان دستورکار آتی شورا "

مقرر گردید ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، موارد قابل واگذاری به بخش خصوصی احصاء و در دستور کار آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

---

 
شصت و هشتمین جلسه شورا مورخ 1396/05/07
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "شصت و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای گفت و گو، استانداران و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در روز شنبه مورخ 96/05/07 به میزبانی وزارت کشور و با همکاری اتاق ایران برگزار گردید و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:"

 1. اجرای دقیق بخشنامه شماره 52207/138881 مورخ 1395/11/09 مربوط به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ابلاغی از سوی معاونت اول محترم رئیس جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر اخذ نظرات تشکل‌های غیر دولتی اقتصادی در کلیه بخشنامه ها و رویه های اجرایی مصوب دستگاه‌های دولتی مورد تأکید قرار گیرد.
 2. در راستای اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مبنی بر "ضرورت ساماندهی ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق ها" و مصوبه جلسات 56 و 65 شورای گفت و گو به منظور ساماندهی ثبت تشکل های اقتصادی کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت کشور با ریاست، معاونت هماهنگی و نظارت، معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شود تا پیشنهاداتی جهت صدور نظام مند مجوز ایجاد تشکل، تدوین گردد.
 3. از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخواست گردد در راستای عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده 19 و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، حداکثر ظرف مدت سه ماه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. بطوریکه تمام موارد ذکر شده در قانون در پایگاه مذکور عملیاتی شود.
 4. برگزاری حداقل یک جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، با حضور ریاست محترم جمهور یا معاون اول محترم رئیس جمهور در هر سال به طور مشترک توسط اتاق ایران و وزارت کشور برنامه‌ریزی شود.
 5. به منظور اجرایی نمودن تبصره 4 ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تدوین فرایند ارسال مصوبات شورا به هیأت وزیران، کارگروهی متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون تشکیل گردد.
 6. به منظور جلوگیری از طرح موضوعات خارج از شرح وظایف در جلسات شورای گفتگو در استان ها و نیز افزایش اثربخشی آن ها در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری، استانداران(به عنوان رؤسای شورا) و رؤسای اتاق های بازگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان ها(به عنوان دبیران شورا) ،در تنظیم دستور کار جلسات دقت لازم به عمل آورند.
 7. ضرورت پاسخگو بودن دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و نهادهاي استاني در قبال تصميمات شورا مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد استانداران این موضوع را به کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در استان ابلاغ نمایند.
 8. مقرر شد عوامل استاني مخل توليد و سرمايه گذاري، توسط شوراهای استانی شناسايي و موانع موجود با اولويت عوامل قابل اقدام درسطح استان مرتفع گردد.
 9. عوامل و موانع ملي مخل توليد و سرمايه گذاري توسط شوراهای استانی به دقت شناسايي و مصادیق به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و وزارت کشور ارائه گردد.
 10. در صورت تصویب (5) مورد پیشنهادی هراستان جهت اصلاح، حذف و یا وضع قوانین،آئین نامه، مقررات و دستورالعمل در سطح ملی در سال، اعضای شورای گفتگوی استان به نحو شایسته از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گیرند.
 11. در بحث خصوصی سازی و نیز واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیردولتی، با شناسایی مشکلات محیط کسب و کار و بررسی آن ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، زمینه جهت ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به طرح های فوق فراهم گردد.
 12. به منظور بهره گیری بیشتر بخش خصوصی از ظرفیت و بازار کشورهای همسایه، مقرر گردید نشست مشترک استانداران، رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ها با سفرای کشورهای همسایه و نیز سفرای ایران در کشورهای همسایه توسط وزارت کشور و وزارت امورخارجه برگزار گردد.

---

 
شصت و نهمین جلسه شورا مورخ 1396/05/16
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "ایراد مسائل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا در خصوص "بررسی مراتب اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های اشخاص حقوقی"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

 
هفتادمین جلسه شورا مورخ 1396/07/11
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا در خصوص " اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادات اصلاح قانون"

 1. در خصوص پیشنهاد اول دبیرخانه شورا با این موضوع که "ماده 46 قانون رفع موانع تولید به نحوی اصلاح شود که کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا از این ماده حذف گردد."

  مطالب زیر توسط ریاست محترم شورا، جناب آقای دکتر کرباسیان، بعنوان جمع بندی موضوع مطرح شد و مقرر گردید:

  - با توجه به اینکه سازمان حسابرسی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود، دارای ویژگی دقیق می باشد، لذا نیازی به حذف یا تغییر لفظ "دقیق" در این ماده قانونی نمی باشد.

  - در مورد ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا، وزارت اقتصاد می بایست هماهنگی لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده جهت انجام هر چه سریع تر تشخیص رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا صورت دهد.

  - کنترل برگ سبز گمرکی در تشخیص ورود کالا کفایت می کند و در صورت نیاز به ارائه برگ سبز از سوی گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی های لازم را با گمرک انجام خواهد داد.

 2. در خصوص پیشنهاد دوم دبیرخانه شورا با این موضوع که" بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل، وضعیت متقاضیان قبل از 91/1/1 را به نحوی تعیین تکلیف نماید که بانک های عامل با متقاضیانی که 100درصد وجه را در سررسید پرداخت کرده اند و کالای خود را قبل از سال 91/1/1 ترخیص نموده اند، با نرخ ارز مرجع تسویه نمایند." مقرر گردید:

  - با توجه به اظهارات نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه تهیه این دستورالعمل از سوی این مجموعه در حال انجام است، تسریع صدور دستورالعمل پیگیری گردد.

 3. در خصوص پیشنهاد سوم دبیرخانه شورا با این موضوع که " بانک مرکزی طی مکاتبه ای به بانک های عامل ابلاغ نماید که تا پایان آذر ماه 1396 گزارش حسابرسی خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند. " مقرر گردید:

  - بانک مرکزی ابلاغیه خود به بانک های عامل را پیگیری و دریافت گزارش حسابرسی از ایشان را تسریع نماید.

 4. در خصوص حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 46 قانون رفع موانع تولید، مقرر گردید: ارز ناشی از صادرات خدمات برای کسانی که صادرات کرده‌اند و به لحاظ عدم برگشت پول دچار مشکل شده‌اند، با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پرداخت شود و چنانچه بانک مرکزی امکان پرداخت این پول را نداشته باشد، از منابع دیگر، نظیر صندوق ضمانت صادرات پرداخت گردد.

---

پیش از دستور: "پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های اشخاص حقوقی"

مقرر گردید پیشنهاد ذیل به ترتیب اولویت به هیأت محترم وزیران ارائه گردد:

 1. پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه بودجه سال 1397 به شرح متن زیر:

  انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت های موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 که در سال 1396 به حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در متن ماده مذکور، بلامانع می باشد و از شمول هرگونه مالیات با شروط زیر معاف است:

  1- شرکت های مشمول باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1395 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند.

  2- شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

 2. پیشنهاد اصلاح ماده 141 قانون تجارت یا تصویب ماده واحده، به ترتیب زیر:

  ماده 141 – اگر زیان های وارده بیش از نصف حقوق صاحبان سهام شرکت گردید، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد. ضمنا خروج شرکت از شمول مفاد این ماده قانونی می‌تواند با انجام افزایش سرمایه یکباره نیز صورت پذیرد.

  درصورتیکه هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقدگردد هرذینفعی می تواند انحلال شرکت را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات ناشی از وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آنها"

به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی موکول شد.

---

خارج از دستور: "درخصوص زمان برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

مقرر گردید جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال جاری، دومین سه‌شنبه هر ماه ساعت 7 صبح برگزار گردد.

---

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1395

 
پنجاه و هشتمین جلسه شورا مورخ 1395/01/30
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌و‌گوی استان بوشهر و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش توسط آقای سالاری، استاندار بوشهر ارائه گردید.

عنوان دستور: محورهای همکاری بخش دولتی و خصوصی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل)

مقرر شد سیاست های تبیین شده برای اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرایی آن ها در سال اقدام و عمل، با توجه به درجه اهمیت به ترتیب در دستورکار جلسات شورای گفت‌وگو در سال جاری قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "طرح و پیگیری برخی مصوبات کمیته موضوع ماده 76 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1394"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

عنوان دستور: "طرح و تصویب موضوع دستورجلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
پنجاه و نهمین جلسه شورا مورخ 1395/03/05
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "پیگیری مصوبه کمیته ماده 76 در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380 (از حیث رویه رسیدگی ادارات مالیاتی به معاملات صورت گرفته شرکت‌ها با اشخاص مجهول المکان، شرکت‎‌های کاغذی و امثالهم)"

---

موضوع به جلسه بعدی شورا موکول گردید.

عنوان دستور:پیشنهادات راهبردی برنامه برونگرایی اقتصاد در راستای سیاست‌های دهم و یازدهم اقتصاد مقاومتی (توسعه صادرات غیرنفتی)

 1. مقرر گردید، نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در ارتباط با نحوه استفاده از مشوق‌های پیش بینی شده، نحوه پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات و سایر حمایت ها (موضوعات بندهای ب، ج و د) "بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی"، توسط دبیرخانه گردآوری شود و در جلسه ای با حضور آقای دکتر باقری (دبیر کارگروه برنامه ملی برونگرایی اقتصاد) و آقای دکتر محمدی مورد بررسی قرار گیرد.
 2. مقرر گردید، دبیرخانه شورا طی نامه ای از آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری، درخواست نماید، دستورات مقتضی به منظور حضور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به توصیه وزیر محترم اقتصاد و دارایی، در "کارگروه های دوازده گانه برنامه های ملی و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" را صادر فرمایند.
 3. در رابطه با موضوع تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران مقرر گردید، پیشنهاد "افزایش سرمایه صندوق، هر ساله حداقل به میزان 20%" و نیز سایر درخواست ها و پیشنهادات بخش خصوصی در ارتباط با موضوع مذکور، بصورت مدون توسط دبیرخانه شورا گردآوری شود، به هیات مدیره صندوق پیشنهاد و جهت تصویب به مجمع عمومی صندوق ارائه گردد.
 4. در ارتباط با بند 3، حسب پیشنهاد نماینده حاضر در جلسه، جناب آقای شهرآیینی, عضو محترم هيات مديره صندوق، برای حصول خواسته های بخش خصوصی و نیز بازنگری در سیاست ها و رویه های جاری صندوق، مبنی بر" تشکیل اتاق فکر" با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، مقرر گردید امکان اجرایی شدن این پیشنهاد، توسط دبیرخانه پیگیری شود.
 5. در ارتباط با موضوع انتخاب کشورهای هدف به منظور برقراری ارتباط تجاری، به استناد بند (و) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه اتاق ایران برای کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و نیز حسب توصیه وزیر محترم اقتصاد و دارایی و ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید، آمادگی برای همکاری و تعامل اتاق ایران با وزارت امور خارجه در این ارتباط، طی نامه ای به آقای سرمدی، قائم مقام محترم وزیر امور خارجه اعلام گردد.
 6. در خصوص ساز و کار انتخاب رایزنان بازرگانی، مقرر گردید دبیرخانه شورا با مشورت و هماهنگی فعالان بخش خصوصی و جمع آوری نقطه نظرات ایشان و نیز با همکاری سازمان توسعه تجارت، پیشنهاداتی را تهیه و مکتوب نموده و به هیأت وزیران ارائه دهد.
 7. درخصوص برگزاری نمایشگاه ها، اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، مقرر گردید پیشنهاد مدون و مشخص بخش خصوصی، در قالب آیین نامه مربوطه تهیه و در جلسه بعدی شورا در حضور آقای مهندس نعمت زاده طرح، بررسی و نهایی شود.

---

 
شصتمین جلسه شورا مورخ 1395/03/24
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی استان مرکزی و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش توسط آقای زمانی قمی، استاندار مرکزی ارائه گردید.

عنوان دستور:پیگیری مصوبه کمیته ماده 76 در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380 (از حیث رویه رسیدگی ادارات مالیاتی به معاملات صورت گرفته شرکت‌ها با اشخاص مجهول المکان، شرکت‎‌های کاغذی و امثالهم)

مقرر گردید برای بررسی مجدد موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380 و یافتن راه حل مناسب برای مشکل تولیدکننده اصیل و معتبر، تا پیش از جلسه بعدی شورا، کارگروهی متشکل از ریاست سازمان امور مالیاتی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگانی از انجمن مدیران صنایع و قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار گردد.

---

عنوان دستور: "پیشنهاداتی در خصوص توسعه ظرفیت‌های صادرات مناطق آزاد"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

خارج از دستور: "طرح مربوط به وزرات صمت مختص صنایع کوچک و متوسط"

با عنایت به طرح موضوعات مرتبط با چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، بنا به پیشنهاد ریاست محترم شورا مقرر گردید در جلسه آتی شورا با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس نعمت زاده، موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

---

 
شصت و یکمین جلسه شورا مورخ 1395/07/26
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور(1): "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

پیش از دستور(2): "پیگیری موضوع چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم"

مقرر شد در نشست مشترکی در محل دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (عضو در شورای گفتگو) مصوبات کمیته ماده 76 مورخ 94/12/03 در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت با صدور بخشنامه ای جدید، مودیانی که اصالت معامله ایشان توسط ممیزان دارایی احراز می گردد، مورد رد دفاتر قرار نگیرند. لازم به ذکر است که نتیجه این نشست در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه گردد.

---

پیش از دستور(3): "پیگیری موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان"

مقرر شد نشست مشترکی در محل دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی(عضو در شورای گفتگو) برگزار گردد تا بررسی پیش نویس اصلاحی دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و جمع بندی نهایی قرار گیرد. لازم به ذکر است که نتیجه این نشست در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه گردد.

---

خارج از دستور: "تجدید نظر در خصوص تقویم برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سال 1395"

مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بنا به پیشنهاد دبیر محترم شورای گفت و گو، در خصوص تقویم و زمان برگزاری جلسات سال 1395 از اعضای شورای گفت و گو نظرخواهی نماید.

---

عنوان دستور: "بررسی نظرات در ارتباط با بخشنامه شماره 73/144/183094/94123 مورخ 1395/06/02 گمرک جمهوری اسلامی ایران، با موضوع "دریافت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا" و دستورالعمل شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 سازمان امور مالیاتی مبنی بر چگونگی وصول مالیات مزبور"

مقرر گردید جلسه کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (عضو در شورای گفتگو) و... به منظور بررسی اصلاح دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی و ابطال بخشنامه دریافت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا، در دبیرخانه شورای گفتگو برگزار گردد تا به موضوع یافتن راهکار مناسب جهت جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران پرداخته شود. لازم به ذکر است که نتیجه این نشست در جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه گردد.

---

عنوان دستور:‎‌انتخاب مدیران عامل شرکت‌ها، با عنایت به مواد (15) و (16) دستورالعمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" (مصوب 1390/02/26)

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
شصت و دومین جلسه شورا مورخ 1395/08/24
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور(1): "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "انتخاب مدیران عامل شرکت‌ها، با عنایت به مواد (15) و (16) دستورالعمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" (مصوب 1390/02/26)"

در خصوص تکمیل اعضای مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی (موضوع مواد (15) و (16) دستورالعمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دوبت و بخش خصوصی" ) از بخش خصوصی، آقایان پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه و محمد لاهوتی، مدیرعامل شرکت بازرگانی لاهوتی و خانم ویدا سینا، مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به عنوان سه عضو از هشت عضو برتر بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گو با اکثریت آرای اعضای شورا انتخاب شدند. همچنین مقرر شد انتخاب دو کرسی خالی باقیمانده با پیشنهاد اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به جلسات بعدی شورا موکول گردد.

---

عنوان دستور:راهکارهای حمایت از توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و بررسی چگونگی رفع مشکلات بانکی در ارائه تسهیلات رونق تولید به این بنگاه ها

در این خصوص مقرر گردید تا هفته آینده کارگروه ویژه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شود و مسائل و مشکلات موجود در سیستم بانکی به صورت مصداقی مطرح گردد تا از این طریق، راهکار مناسبی که هم به احیای صنایع کمک نموده و هم قابل اجرا توسط سیستم بانکی باشد، پیشنهاد شود.

---

 
شصت و سومین جلسه شورا مورخ 1395/10/06
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور(1): "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی استان سمنان و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش توسط آقای خباز، استاندار سمنان ارائه گردید.

عنوان دستور: "بررسی مراتب اعتراض نسبت به بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 95"

مقرر گردید که وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا جهت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 95 مبنی بر حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا زمان سررسید ارائه راهکار نماید. نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

---

عنوان دستور:تکمیل مدیران عامل شرکت‌ها، با عنایت به مواد (15) و (16) دستورالعمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" (مصوب 1390/02/26)

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
شصت و چهارمین جلسه شورا مورخ 1395/10/27
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور(1): "ایراد مسایل مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی استان کرمان و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش توسط آقای طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان ارائه گردید.

عنوان دستور: "بررسی تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، موضوع حکم ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1395"

مقرر گردید به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم‌ها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نمی باشند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه می‌نمودند، موضوع ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی‌ها به نحویکه استانداردهای حسابداری رعایت گردد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو ظرف مدت دو هفته، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماید.

---

عنوان دستور:"بررسی مراتب اصلاح دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

عنوان دستور:"تکمیل مدیران عامل شرکت‌ها، با عنایت به مواد (15) و (16) دستورالعمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" (مصوب 1390/02/26)"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
شصت و پنجمین جلسه شورا مورخ 1395/12/16
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "ضرورت ساماندهی ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار"

مقرر شد به منظور ساماندهی ثبت تشکل‌های اقتصادی، کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا بررسی دقیق حوزه وظایف و مسئولیت‌های مراجع ثبت تشکل‌های اقتصادی، پیشنهاداتی را جهت صدور نظام‌مند مجوز ایجاد تشکل‌ تدوین نموده و به منظور اتخاذ تصمیم نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه نمایند.

---

عنوان دستور: "پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ده ساله آن توسط سازمان تأمین اجتماعی"

با عنایت به مواد 39، 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی و همچنین توافق به عمل آمده بین اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد از این پس در رسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است.

ضمن آنکه مقرر گردید مهلت انجام این بازرسی‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد.

انجام بازرسی بعد از این مهلت یک ساله، تنها در صورتی امکانپذیر است که شکایتی از سوی کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد.

---

عنوان دستور: "پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی"

مقرر گردید از این پس، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.

همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام محترم وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.

---

عنوان دستور:"پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات (موضوع ماده 40 قانون رفع موانع تولید) "

مقرر گردید محتویات نامه شماره 1000/95/12989 مورخ 95/12/08 سازمان تامین اجتماعی خطاب به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با موضوع اجرای مفاد بخشنامه شماره 11/3 و 14/9، به تمامی شعب تامین اجتماعی کشور و سایر ذینفعان ابلاغ شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران تشکیل گردد تا ضمن بررسی و تفکیک مصادیق اعمال ضریب حق بیمه به پیمان‌های دارای کارگاه ثابت، موضوع اجرای صحیح قوانین مرتبط از جمله ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تطابق کامل آن با بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخشنامه‌های 11/3 و 14/9 را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

---

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1394

 
چهل و هفتمین جلسه شورا مورخ 1394/01/31
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌و‌گوی استان کرمانشاه و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش ارائه گردید.

عنوان دستور: ارائه گزارش درباره نمایشگاه "اکسپو میلان 2015"

---

گزارش ارائه گردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش تحقق و پیگیری مصوبات شورای گفت و گو"

---

گزارش ارائه گردید.

عنوان دستور: "استماع پیشنهاد برگزاری همایش شوراهای گفت و گو"

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص هم دلی و هم زبانی دولت و ملت، و بنابر پیشنهاد دبیر شورا، مقرر شد گردهمائی تحت عنوان "همایش شوراهای گفت و گو" در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری اتاقهای تعاون و اصناف ایران برگزار گردد و برنامه ریزی در این خصوص به عهده اتاق ایران و شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "تعیین تقویم زمان برگزاری جلسات شورا در سال 1394"

مقرر شد جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری مطابق تقویم پیشنهادی در روزهای دوشنبه، هر ماه یک جلسه، از ساعت 17 الی 19 برگزار گردد و در صورتی که موضوعات درخوری برای طرح در جلسات شورا وجود داشته باشد، تعداد جلسات شورا متناسباً افزایش یابد. همچنین، در خصوص محل برگزاری جلسات، قرار بر این شد حسب مورد و بنا به ارتباط موضوع در دستور کار شورا با نهاد عضو، جلسات در نهاد مربوطه برگزار شود.

---

عنوان دستور: "تکمیل اعضاء (مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه)"

در خصوص ترکیب اعضای شورای گفت و گو (مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه) و توازن آن ها از حیث توزیع حضور نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی، مقرر شد دبیرخانه شورا گزارشی از این جهت تهیه و به شورا ارائه نماید.

---

 
چهل و هشتمین جلسه شورا مورخ 1394/02/28
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: همایش"هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال"

---

چهل و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394 به صورت همایشی با عنوان "هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال" در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید. در این همایش موضوعات مقررات زدایی، اصلاح نظام مالی، تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق به WTO، حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری در قالب 5 پنل مجزا، مورد بحث و فحص قرار گرفت.

 
چهل و نهمین جلسه شورا مورخ 1394/05/12
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ارائه سخنرانی و ایراد مسائل مهم روز اقتصاد کشور"

---

---

عنوان دستور: "تبیین شرایط پسا تحریم و فرآیند لغو تحریم ها"

---

مطالب مرتبط با موضوع در جلسه مطرح و ارائه گردید.

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش مختصر حقوقی ـ اقتصادی در خصوص توافقات به عمل آمده با کشورهای 1+5"

---

گزارش توسط آقای دکتر مشکور ارائه گردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش اتاق ایران در خصوص جایگاه جذب سرمایه گذاری خارجی در آینده ایران"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش اتاق ایران در خصوص هیئت های تجاری ورودی و اعزامی در مقطع زمانی پساتحریم و همچنین برنامه‌های مد نظر در این زمینه برای سال جاری میلادی"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
پنجاهمین جلسه شورا مورخ 1394/05/26
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت و گوی استان قزوین و دبیرخانه متبوع "

مصوبات فرا استانی شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به شورای گفت و گوی مرکز ارسال شود تا از طریق نهادها و مراجع ذیربط مورد پیگیری واقع گردد.

گزارش توسط آقای کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین ارائه گردید .

عنوان دستور: "ارائه گزارش اتاق ایران در خصوص هیأت های تجاری ورودی و اعزامی در مقطع زمانی پساتحریم و همچنین برنامه‌های مد نظر در این زمینه برای سال جاری میلادی"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش اتاق ایران در خصوص جایگاه جذب سرمایه گذاری خارجی در آینده اقتصادی ایران"

در خصوص لزوم تدوین استراتژی سرمایه گذاری خارجی و برنامه جامع روابط اقتصادی کشور در شرایط پسا تحریم، کارگروهی تخصصی با حضور بخش خصوصی و دولتی در زمینه سرمایه گذاری خارجی تشکیل گردد.

گزارش توسط جناب آقای مهندس جلال پور، ریاست محترم اتاق ایران، ارائه گردید.

عنوان دستور: "درخواست توجه درخور هیأت محترم دولت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعتراضات و آراء تشکل-های اقتصادی نسبت به موادی از "پیشنویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص" (با استعانت به احکام موضوع مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390)"

اتاق ایران با تشکیل کارگروهی تخصصی، مجموعه نظرات بخش غیردولتی در خصوص "پیش نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص" را تجمیع و به دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید، همچنین در این باره پیشنهاد گردید نماینده ای از بخش خصوصی نیز به صورت رسمی در کمیسیون اقتصادی دولت حضور داشته باشد.

---

عنوان دستور: "تکمیل اعضاء شورا (مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه)"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
پنجاه و یکمین جلسه شورا مورخ 1394/06/30
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "بررسی مشکلات تجارت ایران با کشور عراق"

-‌ پیگیری سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز و سیستم مدیریت شناور از سوی دولت، پس از حذف تحریم‌ها؛

-‌ اختصاص اعتباری به ارزش 200 میلیون دلار در بانک مرکزی ایران در دو قسط 100 میلیون دلاری جهت حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی و پیگیری لازم جهت تصویب موضوع از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛

-‌ پوشش توأمان ریسک توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و دولت (صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک را تا سقف مشخصی پوشش دهد و در خصوص پوشش مابقی ریسک دولت وارد عمل شده و تضمین نماید.)؛

-‌ تشکیل جلسه ای مشترک با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران مبنی بر اعطای تسهیلات برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اعلام نتیجه به دبیرخانه شورا؛

-‌ جمعبندی مشکلات مطروحه و تأکید دبیر محترم شورا نسبت به پیگیری موضوع از سوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.

---

عنوان دستور: "تکمیل اعضاء شورا (مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه)"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
پنجاه و دومین جلسه شورا مورخ 1394/07/27
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش تیم اقتصادی دولت جهت بررسی سیاست های جدید تسریع در رونق اقتصادی"

---

گزارش مربوطه توسط جناب آقای دکتر نوبخت، جناب آقای دکتر سیف و جناب آقای دکتر طیب نیا ارائه گردید.

 
پنجاه و سومین جلسه شورا مورخ 1394/09/02
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "تکمیل اعضاء شورا (مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه)"

در این خصوص، آقای بهمن عبداللهی، مدیر عامل شرکت اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد) و رئیس اتاق تعاون ایران، آقای عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق اصفهان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و آقای جمال رازقی جهرمی، مدیر عامل شرکت ستاره یخی آسیا (گروه تولیدی ب.آ) و رئیس کانون کارفرمایی استان فارس، با اکثریت آراء انتخاب شدند.

---

عنوان دستور:" بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب هیأت وزیران شماره 15356/ت 36005ﻫ مورخ 1394/02/05 و اصلاحیه آن به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 79102/ت50525ﻫ مورخ 93/7/14"

مقرر گردید کارگروه تخصصی شورای گفتگو با حضور نمایندگانی از اتاق ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل گردد و موضوع در قالب تنظیم مصوبه پیشنهادی جهت ارائه به هیأت دولت و یا تنظیم لایحه پیشنهادی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی حل و فصل گردد.

دبیرخانه شورا مکلف به برگزاری این کارگروه و ارائه گزارش نتایج آن به صحن جلس تا یک ماه آینده شد.

عنوان دستور:"مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان"

مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی به پرونده های متراکم تا پایان سال 94 رسیدگی نماید و از سال 1395 بازرسی پرونده های جدید، تا حداکثر یک سال بعد از سال مالی صورت بگیرد. در این خصوص مقرر شد بخشنامه ای در سازمان تأمین اجتماعی تدوین و ابلاغ شود.

---

عنوان دستور:"کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران مشمول قانون کار"

---

به دلیل کمبود وقت، امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
پنجاه و چهارمین جلسه شورا مورخ 1394/09/30
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

خارج از دستور: گزارش پیگیری مصوبه"بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاحیه آن‌" مربوط به پنجاه و چهارمین جلسه شورا مورخ 1394/09/02

1) بعد از ارائه گزارش پیگیری مصوبه "بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاحیه آن‌"، مقرر گردید پس از کسب نظر از جناب آقای دکتر نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، درخصوص جمع بندی جلسه کارگروه مورخ 1394/09/15، چنانچه جناب آقای دکتر نوربخش با نظر حاضرین در جلسه مذکور، موافق باشند، مشکل حل می شود. اما اگر جمع‌بندی جلسه مورد تأیید ایشان قرار نگرفته باشد، در این صورت موضوع به‌عنوان یک پیشنهاد از سوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به دولت منعکس داده شود تا هیئت دولت موضوع را بررسی نموده و حل‌وفصل نمایند.

2) همچنین از دبیرخانه شورای گفت وگو خواسته شد جمع‌بندی جلسه کارگروه مورخ 1394/09/15 را خدمت جناب آقای پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال نمایند، تا ایشان نیز موضوع را پیگیری نمایند.

---

خارج از دستور: گزارش پیگیری مصوبه" موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان، مربوط به جلسات شورا مورخ 93/04/16 و 93/10/29"

مقرر گشت جناب آقای مهندس جلال پور، دبیر شورای گفت وگو ، موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انعکاس دهند، و تخصیص بخشی از منابع مورد نیاز برای تشکیل صندوق مذکور را از آن سازمان خواستار شوند.

---

عنوان دستور: "بررسی موضوعات مرتبط با مالکیت فکری در ایران"

1) مقرر گشت، کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری در اتاق ایران تشکیل شود تا مفاد ماده 170 آیین‌نامه اجرایی "قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری" را بررسی نموده و در خصوص پیشنهاد اصلاح یا حذف کمیسیونی که به‌موجب این ماده از آیین‌نامه تشکیل‌شده است، ارائه نظر کند. همچنین مقرر گردید کارگروه مذکور، سایر مشکلات موجود در قانون فعلی " ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری" و آیین‌نامه آن را موردبررسی قرار دهند.

2) مصوب گردید، اتاق ایران با حضور کارشناسان حوزه مالکیت فکری و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تجمیع لوایح و طرح قانون مالکیت فکری (که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است)، پیگیری لازم را بعمل آورد.

---

عنوان دستور: "طرح و بررسی پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی در خصوص ماده (20) قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن"

1) جناب آقای دکتر طیب نیا، رئیس شورا و وزیر محترم اقتصاد، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص این موضوع، بطور کلی هرگونه تغییر و اصلاح در مورد ماده (20) قانون "رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور" و آیین نامه اجرایی آن را غیرعملیاتی عنوان نمودند. ایشان همچنین در خصوص چهار بانک خصوصی که قبلاً دولتی بوده اند(صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران) عنوان نمودند در جلسات قبلی شورای پول و اعتبار مقرر شده که این چهار بانک نیز از آیین نامه ماده (20) قانون "رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور " پیروی نمایند.

2) جناب آقای مهندس جلال پور، دبیر شورا و رئیس محترم اتاق ایران، از کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران خواستند تا در راستای تبیین بهتر موضوع، در جلسه ای موضوعات مطروحه را با دیدگاه ارائه شده مقام وزارت در این جلسه مورد بررسی مجدد قرار دهند و اگر پیشنهادی داشته باشند که با منافع بخش خصوصی سازگاری بیشتری داشته باشد، مجددا به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نمایند.

---

 
پنجاه و پنجمین جلسه شورا مورخ 1394/10/28
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "بررسی فرصت ها و چالش‌های پس از تحریم"

صدور بیانیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و پیشنهادی از سوی شورا در بیانیه مذکور.

پیشنهاد شورای گفت‌وگو آن است که:

ارتقای "شاخص سهولت کسب و کار" به گونه ای که تا پایان برنامه ششم در بین 50 کشور اول قرار گیریم، بعنوان هدف ملی مورد اجماع قرار گیرد.

---

 
پنجاه و ششمین جلسه شورا مورخ 1394/11/26
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

خارج از دستور: "بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب هیأت وزیران شماره 15356/ت 36005ﻫ مورخ 1386/02/05 و اصلاحیه آن به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 79102/ت50525ﻫ مورخ 93/7/14" (مطرح شده در پنجاه و سومین (94/09/02) و پنجاه و چهارمین(94/09/30) جلسه شورا)"

خارج از دستور: "کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران مشمول قانون کار"

در خصوص موضوعات مشاغل سخت و زیان آور و کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه ای که علیرغم طرح در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، تا کنون موضوعات مذکور لاینحل باقی مانده اند، مقررگردید جمع بندی این جلسات (جلسات 53 و 54 شورا مورخ 94/09/02و 94/09/30 و جلسه مورخ 94/06/16 کمیته ماده 76) طی نامه ا ی رسمی از طریق شورای گفتگو به معاون اول رئیس جمهور اعلام گردد تا دولت بتواند در این خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت و گوی استان زنجان و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش توسط آقای مهندس جمیلی، رییس اتاق زنجان ارائه گردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش مطالعات تطبیقی در خصوص اصلاح مقررات، تجربیات کشورها و توصیه‌ها برای ایران"

مقرر گردید بر اساس هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق ایران مطالعات لازم در خصوص چگونگی شیوه اجرا و ساماندهی اصلاح مقررات در کره جنوبی به دلیل شرایط مشابه با کشور ایران انجام شود و در نهایت جمع بندی مطالعات به شورای گفتگو ارائه و سپس در هیأت دولت مطرح گردد.

گزارش توسط آقای دکتر اله داد، معاونت امور اقتصادی اتاق ایران، ارائه گردید.

عنوان دستور: "ارائه گزارش در خصوص محیط کسب و کار"

---

گزارش توسط آقای دکتر شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید.

عنوان دستور: "گزارش در مورد احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390) و آیین نامه های اجرایی و پیشنهادات مربوطه"

تصمیم (1): در خصوص احکام مقرر در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مورد اخذ نظرات تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه های اجرائی از سوی دستگاه های اجرایی، مواردی که از بخش خصوصی ذینفع دعوت به عمل نمی آید، به صورت مستمر به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان متولی پایش بهبود مستمر محیط کسب و کار، اعلام شود تا گزارش آن به معاونت اول ریاست جمهوری ارائه گردد.

تصمیم (2): در خصوص ساماندهی تشکل های اقتصادی موضوع ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اتاق ها و با حضور معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر محمدی، تشکیل شود تا موضوع نظام مند کردن و منشأ قانونی صدور مجوزهای تشکل های اقتصادی را بررسی کنند و در نهایت جمعبندی کارگروه را به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی، در قالب یک پیشنهاد مشخص به شورای گفتگو ارائه نمایند.

مواد (2)، (3) و (5) قانون بهبود در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بررسی مواد دیگر به جلسه بعدی شورا موکول گردید.

عنوان دستور: "استماع گزارش دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع تبصره(2) ذیل ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

 
پنجاه و هفتمین جلسه شورا مورخ 1394/12/17
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ایراد مسایل و اخبار مهم روز مرتبط با مأموریت شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌و‌گوی استان آذربایجان شرقی و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش توسط آقای جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی ارائه گردید.

عنوان دستور: "تصمیم گیری در مورد تقویم برگزاری جلسات شورا در سال 1395"

مقرر شد جلسات سال آتی شورا (سال 1395) دوشنبه های پایان هر ماه ساعت 18 در محل اتاق ایران برگزار گردد.

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش در خصوص ماده (6) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"

در خصوص موضوع ماده (6) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، فهرست عناوین اقلام، شاخص ها و اطلاعات آماری مورد نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کشور، پیشنهادی توسط اتاق ایران مورد تصویب و تأیید رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و مقرر گردید بعد از تکمیل و ویرایش لازم، توسط دبیرخانه شورا به مرکز آمار ایران ابلاغ شود.

گزارش توسط آقای دوست محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران ارائه گردید.

عنوان دستور: "ادامه گزارش در مورد احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390) و آیین‌نامه‌های اجرایی"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ارائه گزارش در جلسه میسر نگردید.

خارج از دستور: پیگیری مصوبه" موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان، مربوط به جلسات شورا مورخ 93/04/16 و 93/10/29 و 94/09/30"

در خصوص تأسیس صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان مقرر شد با توجه به آن که بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب می باشد، لذا ردیفی در بودجه سال 95 جهت تأمین منابع صندوق مذکور تخصیص یابد.

---

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1393

 
سي و نهمين جلسه شورا مورخ 1393/02/08
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع بیانات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره اقتصاد مقاومتی و شعار سال 1393 و جایگاه بخش خصوصی در راهبردهای کلان این وزارتخانه"

---

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره مواد و بندهای لایحه حمایت از تولید در بودجه سال 1393"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو و جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورا در سال 1393"

جلسه بعدی دو هفته دیگر در ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1393/2/22 برگزار گردد.

---

عنوان دستور: " اخذ تأیید موضوعات ذیل برای تشکیل کارگروه ویژه ماده (9) دستورالعمل شورا: اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت موضوع ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"

کارگروه ماده (9) دستور العمل تشکیل شورا برای تصمیم گیری در خصوص اجرای ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شود.

---

عنوان دستور: " اخذ تأیید موضوعات ذیل برای تشکیل کارگروه ویژه ماده (9) دستورالعمل شورا: دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی. (موضوع ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)"

کارگروه ماده 9 دستور العمل تشکیل شورا برای تصمیم گیری در خصوص اجرای ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شود. با توجه به اعلام وزارت اقتصاد پیش نویس بخش مالیاتی اخذ شود.

---

عنوان دستور: " اخذ تأیید موضوعات ذیل برای تشکیل کارگروه ویژه ماده (9) دستورالعمل شورا: نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل."

کارگروه ماده 9 دستور العمل تشکیل شورا برای تصمیم گیری در خصوص نحوه تعدیل نرخ ارز در قراردادهای فاقد نرخ تعدیل تشکیل و نتیجه آن به کارگروه ماده 23 منعکس شود.

---

 
چهلمين جلسه شورا مورخ 1393/03/05
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

اجرایی شدن مواد (2)، (3) و (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفت.

---

عنوان دستور: :" طرح بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری درباره درخواست لغو بند (9) بخشنامه شماره     232/2401/28345 مورخ 1385/7/18 سازمان امور مالیاتی."

با هماهنگی آقای دکتر کهزادی از دیوان عدالت اداری سؤال شود و هر آنچه که دیوان عدالت اداری اظهار نمود اجراء شود.

---

عنوان دستور: " بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری درباره مغایرت تصویب‌نامه شماره 189120/ت/47548 مورخ 1390/9/27 هیأت وزیران مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی."

ضمن تأکید بر پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تصویب اصلاحیه در دولت، پیشنهاد شد که بخشنامه مذکور سه ماه متوقف شود تا مصوبه اخذ شود .

---

عنوان دستور: " بحث و تبادل نظر درباره پیشنهاد استانداری قزوین مربوط به موانع و مشکلات اجازه ترخیص و تخصیص کد ارزی برای کالاهای وارداتی."

کمیته‌ای متشکل از نماینده کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه و تجارت، گمرک و اتاق ایران در محل دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل تا درباره اجرایی شدن این پیشنهاد راهکارهای لازم بررسی و جمعبندی شود.

---

عنوان دستور: " استماع گزارش جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی"

---

---

خارج از دستور: تغییر زمان تشکیل جلسه شورای گفت‌وگو از دوم تیر به نهم تیر.

جلسه بعدی شورای گفت‌وگو که طبق جدول زمانبندی قرار بود در روز دوشنبه مورخ دوم تیر ماه برگزار گردد بدلیل برگزاری اجلاس بانک توسعه اسلامی و حضور برخی اعضای عضو شورا، رئیس و دبیر شورا در آن به دوشنبه مورخ نهم تیر ماه موکول گردید.

---

خارج از دستور: پیشنهاد شهرداری مبنی بر تشکیل شورا در شهرداری تهران

با توجه به پیشنهاد شهرداری تهران جلسه مرداد ماه شورای گفت‌وگو به دعوت شهرداری تهران برگزار می گردد.

---

 
چهل و يكمين جلسه شورا مورخ 1393/04/16
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: " طرح موضوع عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار توسط جناب آقای مهندس شافعی."

---

---

عنوان دستور: "درخواست تشکیل کارگروه ویژه ماده (9) دستورالعمل برگزاری جلسات شورا: درخواست تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از کشاورزی و تولیدکنندگان"

تأکید بر تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان از طریق تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت تعیین منبع تأمین بودجه و میزان رقم صندوق و اعلام گزارش نهایی آن تا یک ماه آینده.

---

عنوان دستور: "درخواست تشکیل کارگروه ویژه ماده (9) دستور العمل برگزاری جلسات شورا: اصلاح اسناد قانونی شهرک‌های صنعتی"

تشکیل کارگروه ماده (9) دستورالعمل برگزاری شورا جهت رسیدگی به اصلاح اسناد قانون شهرک‌های صنعتی، متشکل از نمایندگان وزارت صمت، کمیسیون صنایع مجلس، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان خصوصی و نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اعلام گزارش نهایی آن تا یک ماه آینده.

---

 
چهل و دومين جلسه شورا مورخ 1393/05/27
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با مدیریت شهری حول موضوعات: کمک شهرداری تهران به اقتصاد کشور و شهر"

جناب آقای دکتر طیب نیا با تأکید به ضرورت عملی شدن حکم موضوع ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مخاطب آن شهرداری‌ها است، خواهان اجراء حکم ماده مذکور شدند تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرائی موضوع آن به تصویب هیأت وزیران برسد، که انشاءالله شهرداری‌ها، همکاری‌‌ها و اقدامات لازم را در این زمینه نیز معمول نمایند.

---

عنوان دستور: "نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با مدیریت شهری حول موضوعات: کمک دولت به شهرداری تهران"

---

---

عنوان دستور: "نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با مدیریت شهری حول موضوعات: مطالبات شهرداری تهران از دولت"

---

---

عنوان دستور: "مدیریت هوشمند شهری (معرفی رصدخانه شهری تهران)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع تبصره (2) ذیل ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار."

ارائه گزارش از سوی دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 که در دستور قرار داشت و طرح آن در جلسه به علت ضیق وقت فراهم نیامد، در جلسه آینده ارائه شود.

---

خارج از دستور: "برگزاری اجلاس سراسری دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌و گوی استانی"

برگزاری اجلاس سراسری دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌و گوی استانی در تهران با هدف ایجاد هماهنگی‌های هر چه بیشتر در امور دبیرخانه‌ای در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد و ریاست محترم شورا، اجلاس را افتتاح فرمایند.

---

خارج از دستور: "حضور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی یک استان در هریک از جلسات آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

در هریک از جلسات آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی یک استان، به منظور تعالی بخشیدن هر چه افزونتر به نقش سازنده و عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی، حضور بیابند و وقت 10 دقیقه‌ای نیز جهت ارائه گزارش به آنان اختصاص داده شود.

---

خارج از دستور: "تکلیف دبیرخانه شورا به ارائه گزارش عملکرد شورا در دولت یازدهم در جلسه آتی شورا"

دبیرخانه گزارش عملکرد شورا در دولت یازدهم در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.

---

خارج از دستور: "تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان اعضاء محترم شورا به منظور همفکری و تشریک مساعی در خصوص کاربردی تر کردن تصمیمات شورا"

دبیرخانه، ترتیبات لازم را برای تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان اعضاء محترم شورا به منظور همفکری و تشریک مساعی در خصوص کاربردی تر کردن تصمیمات شورا، معمول نماید.

---

 
چهل و سومین جلسه شورا مورخ 1393/07/14
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع تبصره (2) ذیل ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

---

گزارش توسط آقای رشیدی، مدیر امور اجرایی دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، ارائه گردید.

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو و دبیرخانه متبوع از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون"

---

به دلیل کمبود وقت به این دستور رسیدگی نشد.

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی استان البرز و دبیرخانه متبوع"

---

به دلیل کمبود وقت به این دستور رسیدگی نشد.

عنوان دستور: "بررسی درخواست‌ها و پیشنهادهای مطروحه درباره "شرایط عمومی پیمان از جمله موارد: تغییر بنیادین اوضاع و احوال منجر به صعوبت اجرای تعهدات، مکانیزم رسیدگی به اختلافات، خلع ید و قس‌علیهذا"

با عنایت به اینکه نمایندگان شورای عالی فنی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اذعان می‌دارند که تغییرات ارزشمندی در پیش نویس شرایط عمومی موافقتنامه پیمان ملحوظ و اعمال شده است و از طرفی نمایندگان تشکل‌های اقتصادی حاضر نیز اظهار می‌نمایند مواردی در متن شرایط عمومی موافقتنامه پیمان وجود دارد که نیازمند اصلاح و تغییر می‌باشد، قرار بر این شد دستگاه مربوطه متن جدید را در اختیار آنان قرار دهند و در جلسه‌ای که با تشکل‌های ذیربط برگزار خواهد شد، نظرات ایشان ارائه و رضایتشان نیز در این زمینه جلب نمایند.

---

 
چهل و چهارمین جلسه شورا مورخ 1393/09/03
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: ایراد مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی استان اصفهان و دبیرخانه متبوع"

دبیرخانه مرکزی با همکاری سایر دبیرخانه‌ها به طرق مقتضی اقدامات لازم را نسبت به تبادل هر چه بیشتر تجارب شوراهای استانی گفت‌وگو و به عنوان نمونه، دستآوردهای شورای استانی گفت‌وگوی اصفهان، معمول دارد؛ به منظور پیشگیری از موازی کاری در شوراهای استانی گفت‌وگو و دبیرخانه های متبوع، ضرورت دارد قضایای مطروحه واجد ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه مرکزی منعکس گردیده تا اقدامات و پیگیری‌های لازم معمول داشته شود.

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع بند ث ماده 11 قانون بهبود محیط کسب و کار، مصوب 1390) در خصوص مصوبه کمیته مورخ 1393/03/26 راجع به: "تعارضات مفاد بخشنامه 14 مورخ 1380/5/06، بخشنامه 14/5 شماره 5204/118543 مورخ 1383/11/18 و بخشنامه 14/7 شماره 1000/91/1741 مورخ 1391/3/01 سازمان تأمین اجتماعی با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب سال 91" با عنایت به پیگیری های انجام شده"

شورا در رعایت حکم موضوع بند (ث) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 به بررسی گزارش کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 در خصوص مصوبه مورخ 93/3/26 کمیته یاد شده راجع به: «تعارضات مفاد بخشنامه 14 مورخ 1380/5/06، بخشنامه 14/5 شماره 5204/118543 مورخ 1383/11/18و بخشنامه 14/7 شماره 1000/91/1741 مورخ 1391/3/01 سازمان تأمین اجتماعی با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب سال 91، با عنایت به پیگیری‌های انجام شده» پرداخت و نتیجتاً ضمن تأیید آن و به منظور زمینه‌سازی برای تصمیم گیری در این باره مقرر گردید مراتب ضمن نامه‌ای از سوی جناب آقای شافعی، دبیر محترم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس گردیده تا تدابیر شایسته از سوی دولت محترم مبذول گردد.

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش تحقق و پیگیری مصوبات شورا"

---

به دلیل کمبود وقت به این دستور رسیدگی نشد.

عنوان دستور: "معرفی و انتخاب مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند (19) ماده 75 قانون برنامه پنجم"

---

به دلیل کمبود وقت به این دستور رسیدگی نشد.

 
چهل و پنجمین جلسه شورا مورخ 1393/10/29
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: ایراد مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا

---

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش تحقق و پیگیری مصوبات شورا (موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان، مربوط به جلسه شورا مورخ 1393/04/16)"

گزارش ارائه گردید. ضرورت ایجاد یک صندوق مستقل برای حمایت از خوراک دام و طیور با موافقت اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسید. علاوه بر آن، میزان مشارکت دولت و سهم ده درصدی آن در تأمین اعتبار صندوق مزبور نیز به تصویب رسید. در این خصوص مقرر شد جناب آقای مهندس شافعی نامه ای خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال و مصوبه شورا را به ایشان منعکس نمایند.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌و‌گوی استان البرز و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش ارائه گردید.

عنوان دستور: "پیشنهاد اتاق البرز در خصوص تسریع در فرایند تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/04/23"

---

پیشنهاد اتاق البرز در خصوص تسریع در فرایند تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/04/23 مطرح و مورد تأکید واقع گردید.

عنوان دستور: "بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح ماده (7) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، مصوب 1391/09/15، در خصوص فراهم نمودن امکان تعیین وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی توسط بانک های عامل"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ورود به این دستور میسر نشد.

عنوان دستور: "معرفی و انتخاب مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند (19) ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه"

ادامه حضور مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند (19) ماده 75 قانون برنامه پنجم عضو شورا برای سال بعد به لحاظ قانونی بدون مانع اعلام گردید.

---

خارج از دستور: "برگزاری نخستین اجلاس سراسری شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی"

‌در رعایت مصوبه چهل و دومین نشست شورا مورخ 93/05/27، برگزاری نخستین جلسه اجلاس سراسری دبیرخانه های شوراهای گفت و گوی استانی در بهمن ماه پیش رو مورد تصویب قرار گرفت.

---

 
چهل و ششمین جلسه شورا مورخ 1393/12/02
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

پیش از دستور: ایراد مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌و‌گوی استان خراسان رضوی و دبیرخانه متبوع"

---

گزارش ارائه گردید.

عنوان دستور: "بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح ماده (7) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، مصوب یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 1391/09/15 در خصوص واگذاری امکان تعیین وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به بانک های عامل"

تصمیم: مقرر گردید در اسرع وقت کارگروهی با ترکیب: جناب آقایان دکتر معتمدی، مهندس رییس زاده، علیزاده، مهندس گل شیرازی و دکتر اله داد (از بخش خصوصی و اتاق ایران)؛ دکتر کمیجانی و تهرانفر (از بانک مرکزی) و دکتر محمدی (از وزارت امور اقتصادی و دارایی) در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی کلیه مواد دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی، مصوب یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 1391/09/15، تشکیل گردد و پیشنهاد اصلاحی این کارگروه به عنوان نظر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار منعکس گردد و همین کفایت می کند و نیازی به طرح مجدد این موضوع در شورا نیست.

---

عنوان دستور: "تقویم برگزاری جلسات شورا در سال 94"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ورود به این دستور میسر نشد.

عنوان دستور: "تکمیل اعضاء (مدیران عامل هشت شرکت برتر موضوع بند (19) ماده 75 قانون برنامه پنجم"

---

به دلیل کمبود وقت امکان ورود به این دستور میسر نشد.

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1392

 
سی امین جلسه شورا مورخ 1392/01/19
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "تهیه گزارشی از سوی شورای گفت‌وگو با همکاری اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت در خصوص عملکرد سال گذشته در راستای حمایت از تولید ملی"

تصمیم 1: شورای گفت‌وگو با همکاری اعضای مرکز پژوش‌های مجلس و وزارت صمت یک گزارش واقع‌بینانه از عملکرد سال گذشته در راستای حمایت از تولید ملی در سالی که به نام سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود را تهیه نماید و دستاوردهای واقعی این سال را در حمایت از تولید ملی به تصویر بکشد.

تصمیم 2: در راستای اجرایی شدن بند فوق الذکر دبیرخانه نامه‌ای را تنظیم و برای اعضاء ارسال کند تا با مشارکت اعضاء یا نمایندگان آنها مکانیزم لازم برای تهیه گزارش مذکور آماده گردد.

---

خارج از دستور: "در دستور کار قرار گرفتن موضوع اجرای مصوبه تعهدات ارزی بانک مرکزی توسعه بانک‌های عامل"

موضوع اجرای مصوبه تعهدات ارزی بانک مرکزی توسعه بانک‌های عامل در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

خارج از دستور: "زمان تشکیل جلسات شورا"

تا زمان مورد توافق اعضای غایب در جلسه، جلسات بعدی شورا را به همین روال ادامه می‌یابد.

---

عنوان دستور: "ادامه بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با گزارشات: استماع گزارش آقای دکتر فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، استماع گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، استماع گزارش آقای پارسا عضو شورای گفت‌وگو"

تصمیم 1: موضوع عدم حضور دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در بیست و نهمین جلسه مورخ 1391/12/21 و سی امین جلسه مورخ 1392/1/19 و عدم معرفی نماینده از سوی این ستاد به ریاست محترم جمهور اعلام شود.

تصمیم 2: گزارش عملیاتی شدن حمایت از تولید و صنعت در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

تصمیم 3: مصوبه شورای گفت‌وگو درباره اجرای فاز دوم هدفمندی به شرح زیر است: از آنجا که شرایط فعلی کشور در سال 1392 برای اجرای فاز دوم هدفمندی مهیا نیست لذا این امر عملیاتی نگردد و در صورت بازنگری قانون هدفمندی یارانه‌ها این اصلاح مبتنی بر حمایت از تولید و به طور کلی تولید محور باشد. تشکر از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست تکمیل گزارش مبتنی بر اینکه چه مکانیزم و شیوهای را برای توانمند سازی تولید و بنگاه‌های تولیدی در صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بکار گرفته شود.

---

 
سی و یکمین جلسه شورا مورخ 1392/02/16
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "ادامه بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با گزارشات: استماع گزارش آقای پارسا عضو شورای گفت‌وگو، استماع گزارش تکمیلی و اصلاح شده وزارت صمت"

کارگروهی با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و دعوت از اساتید اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود و پیشنهاد تفصیلی برای توازن در اقتصاد کشور به دولت آینده ارائه دهند.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش بانک مرکزی در خصوص اجرای مصوبه تعهدات ارزی توسط بانک‌ها"

بانک مرکزی با بانک‌هایی که بخشنامه بانک مرکزی را در خصوص ایفای تعهدات ارزی اجرا نمی‌کنند، جلسات اختصاصی برگزار کند و در مورد بانک‌هایی که ارزیابی بانک مرکزی حاکی از زیر مطلوب بودن عملکرد آنها در زمینه فوق‌الذکر است با حضور بخش خصوصی جلسات ویژه‌ای برگزار شود تا مسایل آنها بررسی شود.

---

 
سی و دومین جلسه شورا مورخ 1392/06/19
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره محورها و موضوعات در دستور کار جلسات شورای گفت‌وگو در شش ماهه دوم سال جاری"

---

---

 
سی و سومین جلسه شورا مورخ 1392/07/22
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "مبانی قانونی، آیین‌نامه نحوه اداره جلسات و نگاهی به عملکرد دوساله شورا"

دبیرخانه خلاصه گزارش عملکرد دوساله شورا را برای تمامی اعضای ارسال نماید.

---

عنوان دستور: "نحوه اجرای مصوبات سی و پنج گانه دولت"

دبیرخانه شورای گفت‌وگو با همکاری اتاق ایران، اتاق‌های بازرگانی شهرستان و اتاق تعاون مرکزی کار میدانی درباره نحوه اجرای مصوبات سی و پنج گانه دولت را انجام دهد. بعضی از مهم‌ترین این مصوبات عبارتند از: مصوبه گشایش ال سی در قبال سی درصد سپرده که اخیراً بخشنامه آن توسط بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده است ولی با توجه به اجرای متفاوت بانک‌ها در مورد این مصوبه، بایستی بررسی میدانی درباره عملکرد بانک‌ها انجام گیرد. همچنین برخی دیگر به گمرکات و تعدادی به سازمان تأمین اجتماعی مرتبط می‌گردد که بایستی کار میدانی بر روی آنها صورت گیرد و از آنجا که کمیسیون اقتصادی دولت مرجع تصویب این مصوبات سی و پنج گانه بوده، گزارشات مربوطه در جلسه بعدی شورا ارائه و به آنها نیز اعلام گردد.

---

عنوان دستور: "تغییر زمان برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی دولت"

آقای مهندس نعمت زاده جهت تغییر زمان برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی دولت از ساعت 8 تا 10 صبح روز دوشنبه و تغییر آن به ساعت 11 تا 9 و قرار دادن ساعت 9-7 همان روز در همان سالن برای برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو، مذاکراتی را با جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری انجام و دبیرخانه موضوع را از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیگیری کند.

---

عنوان دستور: "پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تشکیل ماهیانه اصلی جلسات"

آقای دکتر نهاوندیان درباره حضور فعلی وزراء در جلسات هر دو هفته یک بار از یک طرف و پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تشکیل ماهیانه اصلی جلسات با حضور وزرا و برگزاری دو هفته یک بار جلسات با حضور معاونین آنها را از اعضای دولت پیگیری و نظرخواهی نمایند و نتیجه را به جلسه بعدی شورا اعلام کند.

---

عنوان دستور: :"تمهید مکانیزم پیگیری و فعال سازی ماده 140 قانون برنامه پنجم (امتداد ماده 17 قانون برنامه چهارم) در مورد کاهش اضافه برداشت آب زیرزمینی"

تصمیم 1: گزارش تمهید مکانیزم پیگیری و فعال سازی ماده (140) قانون برنامه پنجم (امتداد ماده 17 قانون برنامه چهارم) در مورد کاهش اضافه برداشت آب زیرزمینی، به دلیل اهمیت و کمبود وقت مجدداً در دستور کار دو ساعته جلسه بعدی شورا قرار گیرد و سازمان‌های مسئول و دست‌اندرکار نیز گزارشات مشابه تکمیلی خود را نیز در جلسه ارائه نمایند تا موضوع به طور جامع تری بررسی و درباره آن اخذ تصمیم شود.

تصمیم 2: کارگروه ویژه‌ای با حضور معاونین سازمان‌های ذینفع و دست اندرکار مانند معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب وزارت نیرو، معاونت زیست محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست، دفتر آب و کشاورزی اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل تا درباره بند فوق به جمعبندی نهایی رسیده و گزارش خود را در جلسات بعدی شورا ارائه نمایند. همچنین کارگروه، آیین‌نامه مربوط به قانون ماده (17) برنامه چهارم را نیز پیگیری و بررسی نماید.

---

عنوان دستور: "استماع اسامی گزینه‌های مدیرعامل معرفی شده توسط رؤسای اتاق‌های ایران و تعاون مرکزی، بررسی و تصویب براساس ماده 15 الی 17 دستورالعمل اداره جلسات (دستورالعمل فوق الذکر به پیوست تقدیم می‌گردد.)"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع فراهم نشده و موضوع در جلسه شورا مورخ 1392/08/20 ارائه گردید.

عنوان دستور: "بلاتکلیفی و معطل ماندن یکصد و پنجاه کشتی که در برخی بنادر کشور متوقف مانده‌اند"

دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای با اتاق‌های استان‌های ساحلی و گمرک ایران گزارشی درباره بلاتکلیفی و معطل ماندن یکصد و پنجاه کشتی که بار آنها نهاده‌های دامی است و هم اکنون در برخی بنادر کشور متوقف مانده‌اند را تهیه و به شورا ارائه کند.

---

 
سی و چهارمین جلسه شورا مورخ 1392/08/20
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: :" تکرار خلاصه گزارش ماده 140 و استماع گزارش کارگروه مأمور رسیدگی به پیشنهاد واصله در مورد ماده 140 برنامه پنجم (صورتجلسه مربوطه پیوست است) و اخذ تصمیم نسبت به آن"

---

---

عنوان دستور: " استماع گزارش نسبت به تکلیف ماده 28 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای تهیه پیش نویس: الف ـ "نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی" توسط کارگروه ماده 9 دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات شورا، شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی، اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی. ب ـ "نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی" توسط کارگروه ماده 9 دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات شورا شامل وزارت کار، اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی"

---

به دليل اتمام وقت دستور جلسه مذکور مورد رسیدگی قرار نگرفت. موضوع در جلسه سی و هشتم شورا مورخ 1392/12/05 در دستور کار قرار گرفت.

عنوان دستور: "استماع اسامی گزینه‌های مدیرعامل معرفی شده توسط رؤسای اتاق‌های ایران و تعاون مرکزی، بررسی و تصویب براساس ماده 15 الی 17 دستورالعمل اداره جلسات"

---

اعضاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني عضو شورا انتخاب گرديدند.

 
سی و پنجمین جلسه شورا مورخ 1392/09/11
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "گزارش دبیرخانه در مورد مصوبات دوگانه هیأت دولت در تاریخ 21شهریور به شماره های 49515/118320 و 118322/ 49515 و موادی که از نظر زمانی سر رسید شده‌اند"

تصمیم 1: براساس ماده (9) دستورالعمل برگزاری و اداره جلسات شورا، کمیته‌ای به ریاست مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و عضویت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مرکزی برای پیگیری موارد بانکی تصویب‌نامه‌های 118322، 118320 مورخ 1392/06/21 هیأت دولت تشکیل می‌گردد.

تصمیم 2: این کمیته گزارش خود را به رئیس بانک مرکزی تقدیم و یک رونوشت را به شورا ارسال می‌نماید.

---

عنوان دستور: "گزارش نمایندگان بخش خصوصی و تعاون در مورد میزان اجرایی شدن برخی مواد"

---

به دليل اتمام وقت دستور جلسه مذکور مورد رسیدگی قرار نگرفت.

عنوان دستور: "بحث و تبادل و پیشنهاد راهکار برای اجرایی شدن مواد غیر فعال"

---

نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني نظر خود را در اين خصوص اعلام داشتند.

 
سی و ششمین جلسه شورا مورخ 1392/10/09
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "ادامه بررسی مصوبات سی و چهارگانه هیأت دولت در تاریخ 21شهریور به شماره‎‌های 49515/118320و 118322/ 49515 توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی"

اعضا، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درباره اجرایی شدن مصوبات سی و چهار گانه به وزارت اقتصاد ارسال کنند.

---

عنوان دستور: "ادامه استماع گزارش نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در مورد میزان اجرایی شدن برخی مواد"

---

نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني نظر خود را در اين خصوص اعلام داشتند.

عنوان دستور: "کنفرانس خبری رئیس و دبیر شورا"

---

---

 
سی و هفتمین جلسه شورا مورخ 1392/11/07
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره راه‌های اجرایی نمودن ماده (23) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و گزارش پروژه اجرایی تبصره این ماده در خصوص قراردادهای بانکی"

تصمیم 1: کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی و اتاق‌ها برای اجرایی نمودن ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاری با مسئولیت بانک مرکزی در حوزه بانکی و در حوزه پیمانکاران با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.

تصمیم 2: کارگروه موظف است نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار حداکثر هر 2 ماه و همچنین ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این بند در شورای گفت‌وگو نسبت به اجرایی نمودن ماده 23 و تبصره آن اقدام و در پایان این مهلت گزارش نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه نمایند.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت با استماع گزارشات:

2-1- انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران (580 عضو).

2-2- سندیکای صنعت برق(425 عضو).

2-3- انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (274 عضو)"

---

---

 
سی و هشتمین جلسه شورا مورخ 1392/12/05
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: " استماع گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو و جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورا در سال 1393"

به زمان جلسه بعدی نیم ساعت اضافه گردد.

---

عنوان دستور: " اجرای صحیح ماده (51) قانون بخش تعاونی مبنی بر حذف فرایند اخذ تأئیدیه تغییرات شرکت‌های تعاونی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"

در راستای کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها ضمن تأکید بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44 ) قانون اساسی در خصوص عدم دخالت دولت در مدیریت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها درخواست اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در خصوص اجرای صحیح ماده (51) قانون بخش تعاونی و کاهش فرآیندهای مضاعف در اخذ مجوز تغییرات تعاونی‌ها مطرح و مقرر شد ضمن تشکیل کارگروه ماده (9) پیشنهادات جمعبندی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اصلاح آئین‌نامه‌ها در هیأت دولت و همزمان رسیدگی در قوه‌ قضائیه و اعلام نتیجه آن و پیگیری موضوع اقدام گردد.

---

عنوان دستور: "اخذ تأیید موضوعات ذیل برای تشکیل کارگروه ویژه ماده (9) دستورالعمل شورا:

-‌ اصلاح آیین‌نامه بند (ﻫ) ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به شرکت حمل و نقل.

-‌ اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت (موضوع ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار).

-‌ دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی. (موضوع ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار).

-‌ نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل."

کارگروه ماده (9) جهت اصلاح آیین‌نامه بند (ﻫ) ماده (163) برنامه پنجم با حضور اعضاء منتخب و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست تشکیل و پیشنهادات به هیأت دولت ارائه شود.

---

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1391

 
هجدهمین جلسه شورا مورخ 1391/05/23
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "اخبار و مسایل اقتصادی"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد پنج ماهه در ارتباط با ماده (29) قانون بودجه سال 1391 توسط جناب آقای دکتر بهمنی"

اعضای شورا نظر خود را درباره دستورالعمل اجرایی بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای جمعبندی به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

---

عنوان دستور: "ارائه گزارش وضعیت بدهی‎‌های معوق از ابتدای سال جاری تا کنون توسط بانک مرکزی"

بانک مرکزی در جلسه آتی گزارشی از وضعیت بدهی‌های معوق از ابتدای سال جاری تاکنون را بدهد.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور در مورد ماده (62) قانون برنامه پنجم"

به دلیل غیبت آقای دکتر منظور موضوع مجدداً در دستور کار جلسه آتی قرار گرفت.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید"

تصمیم 1: بانک مرکزی از فرصت تهیه این طرح استفاده نماید و ایرادات و اشکالاتی که ممکن است در دستورالعمل اجرایی بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور وجود داشته باشد را از طریق این طرح اصلاح نمایند. به گونه‌ای که کلیه بانک‌های کشور بتوانند از این ماده استفاده نمایند.

تصمیم 2: پیش نویس نهایی طرح حمایت از تولید برای تمامی اعضای شورا ارسال و از آنها در این باره نظرخواهی شود.

تصمیم 3: پیش نویس نهایی طرح حمایت از تولید در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

تصمیم 4: مدیر امور حقوقی اتاق ایران نظرات جمع‌آوری و تکمیلی بخش خصوصی درباره این لایحه را جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه نمایند.

تصمیم 5: زمان کافی برای بررسی مجدد و ارائه نظرات تکمیلی بخش خصوصی درباره آن داده شود.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر در مورد ارز"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "گزارش عملکرد پنج ماهه اتاق در ارتباط با تبصره (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

 
نوزدهمین جلسه شورا مورخ 1391/06/13
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "ارائه طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بورس ارز"

---

گزارش مربوطه توسط آقاي دكتر پاريزي ارائه گردید و اعضا در اين خصوص تبادل نظر نمودند.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره معوقات بانکی و دستورالعمل اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال 1391"‎‌

در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: " استماع گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در خصوص ماده (62) قانون برنامه پنجم"

در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید- طرح مجلس شورای اسلامی"

در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

 
بیستمین جلسه شورا مورخ 1391/06/27
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

من بعد حداکثر سه موضوع بیشتر در دستور کار جلسه نباشد.

---

عنوان دستور: " گزارش اقدامات اتاق ایران در ارتباط با تبصره یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"

---

گزارش مربوطه توسط رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران ارائه گردید و اعضاء در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید- طرح مجلس شورای اسلامی"

تصمیم 1: در خصوص نهایی شدن پیش نویس طرح قانونی حمایت از تولید، جلسه‌ای در اتاق با حضور کمیسیون‌های ذیربط تشکیل و نقطه نظر نهایی آنان برای جمعبندی دریافت گردد.

تصمیم 2: کارگروهی ویژه برای نهایی نمودن پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد.

تصمیم 3: همه اعضاء شورا نقطه نظرات خود را درباره پیش نویس طرح قانونی حمایت از تولید به دبیرخانه اعلام نمایند.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره معوقات بانکی و دستورالعمل اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال 1391"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع نشد.

عنوان دستور: "استماع گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در خصوص ماده (62) قانون برنامه پنجم"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع ایجاد نشد.

 
بیست و یکمین جلسه شورا مورخ 1391/07/10
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "گزارش بانک مرکزی درباره معوقات بانکی و دستورالعمل اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال 1391"

---

گزارش مربوطه توسط آقاي ابوالحسني معاون محترم اقتصادي بانك مركزي ارائه شد و اعضا نیز به بحث و تبادل نظر در اين زمينه پرداختند.

عنوان دستور: "استماع گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در خصوص ماده (62) قانون برنامه پنجم"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع ایجاد نشد.

عنوان دستور: "تعیین دستورجلسه آتی شورا"

تصمیم 1: موضوع پرداخت وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی در دستور کار جلسه شورا قرار گیرد و از نماینده وزارت نیرو درخواست گردد گزارش خود را در این زمینه ارائه نماید.

تصمیم 2: موضوع گزارش اوراق خزانه اسلامی نیز در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

تصمیم 3: گزارش عملکرد اتاق مبادلات ارزی در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

 
بیست و دومین جلسه شورا مورخ 1391/08/01
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: " استماع گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در خصوص ماده (62) قانون برنامه پنجم و بحث و بررسی آن"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع ایجاد نشد.

عنوان دستور: "استماع گزارش وزارت نیرو درباره بدهی های معوق آن وزارتخانه با پیمانکاران طرف قرارداد "

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع ایجاد نشد.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره ویرایش نهایی طرح قانونی حمایت از تولید"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع ایجاد نشد.

 
بیست و سومین جلسه شورا مورخ 1391/08/15
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در خصوص ماده (62) قانون برنامه پنجم"

در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید- طرح مجلس شورای اسلامی"

اعضای جلسه نقطه نظرات خود را درباره پیش نویس طرح قانونی حمایت از تولید به صورت مکتوب و با ذکر جمله پیشنهادی به همراه مکانیزم‌های اجرایی آن به آقای بهرامن ارائه دهند.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد بندها و ردیف‌های بودجه کل کشور در سال 1391 در حوزه مدیریت خدمات شهری (با تأکید بر شهرداری تهران)"

در دستور کار جلسه بعدی به عنوان اولین دستور قرار گیرد.

---

 
بیست و چهارمین جلسه شورا مورخ 1391/08/29
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد بندها و ردیف‌های بودجه کل کشور در سال 1391 در حوزه مدیریت خدمات شهری ( با تأکید بر شهرداری تهران)"

---

گزارش توسط رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران ارائه شد و اعضا در اين زمينه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عنوان دستور: "استماع گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور در خصوص ماده (62) قانون برنامه پنجم"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع نشد.

 
بیست و پنجمین جلسه شورا مورخ 1391/10/04
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد مرکز مبادله ارزی"

---

گزارش مربوطه توسط معاون محترم ارزي بانك مركزي ارائه و اعضا در اين زمينه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عنوان دستور: "استماع گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت اجرایی شدن بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع نشد.

عنوان دستور: "خدمات فنی و مهندسی"

تصمیم 1: موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی در دستور کار جلسه بعدی شورای گفت‌وگو قرار گیرد.

تصمیم 2:کارگروهی تخصصی با حضور جناب آقای مهندس انصاری مدیرعامل محترم شرکت کیسون جهت بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور دبیر شورا برگزار گردد.

---

 
بیست و ششمین جلسه شورا مورخ 1391/10/25
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش بانک مرکزی درباره میزان معوقات بانکی و وضعیت اجرایی شدن بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور"

با توجه به اهمیت موضوع معوقات بانکی و اجرایی شدن بند (29) قانون بودجه سال 1392 این موضوع در دستور کار بعدی شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش مربوط به چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صدور خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی"

با توجه به اهمیت موضوع با عنوان استماع گزارش مربوط به چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صدور خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم‌های بین المللی در دستور کار بعدی شورا قرار گیرد.

---

 
بیست و هفتمین جلسه شورا مورخ 1391/11/19
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش عملکرد شهرداری تهران"

---

گزارش مربوطه ارائه شد و اعضاء شورا به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.

عنوان دستور: " ادامه بررسی گزارش بانک مرکزی درباره میزان معوقات بانکی و وضعیت اجرایی شدن بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و پیشنهاد تکمیلی برای سال 1392"

---

با وجود اينكه موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت ولي فرصتي براي طرح موضوع نشد.

عنوان دستور: : "استماع گزارش مربوط به چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صدور خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی"

موضوع گزارش مربوط به چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صدور خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم‌های بین‌الملی به عنوان اولین موضوع دستور جلسه بعدی باشد.

---

خارج از دستور: "بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهاد درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها"

موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار جلسات بعدی و به عنوان دومین موضوع قرار گیرد.

---

 
بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ 1391/11/23
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش مربوط به چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صدور خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی"

---

گزارش مربوطه ارائه شد و اعضاء شورا به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهاد درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها"

تصمیم 1: موضوع چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

تصمیم 2: آقای حسنی معاون پیگیری دبیرخانه شورا، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را بعد از اطمینان از حضور رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه، از آنها دعوت به عمل آورد.

تصمیم 3: جلسه بعدی با دستور جلسه فوق محرمانه و غیر رسمی باشد.

---

 
بیست و نهمین جلسه شورا مورخ 1391/12/21
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا (موضوع ماده 6 دستورالعمل)"

---

---

خارج از دستور: "کسب نظر از وزرای محترم عضو شورا، درباره زمان برگزاری جلسات شورا در سال آینده"

پس از نظرخواهی از وزرای محترم عضو شورا، درباره زمان برگزاری جلسات شورا در سال آینده در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.

---

خارج از دستور: "زمان برگزاری جلسات"

تا زمان تصمیم گیری نهایی درباره زمان جلسات، جلسه بعدی شورا همچنان در روز دوشنبه مورخ 19 فروردین ماه سال 1392 برگزار شود.

---

خارج از دستور: "ارائه گزارش در خصوص چالش‌های صنعت طیور و لزوم اصلاح ساختار آن در جلسه آتی شورا"

آقای فاضلی گزارشی را در خصوص چالش‌های صنعت طیور و لزوم اصلاح ساختار آن تهیه و در جلسات بعدی شورا ارائه نمایند.

---

عنوان دستور: " ادامه بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با استماع گزارشات:

• آقای دکتر فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها؛

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛

• آقای پارسا عضو شورای گفت‌وگو ؛ و

• وزارت صمت."

-آقاي فرزين در اين جلسه غيبت داشتند.

-با توجه به نقطه نظرات اعلام شده اعضاء، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را تکمیل و در جلسه بعدی ارائه نماید.

-به دليل كمبود وقت، گزارش آقاي پارسا و وزارت صمت ارائه نگرديد.

---

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش خود را تكميل نمود با این حال موضوع در جلسه بعدي مطرح نگرديد.

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1390

 
جلسه افتتاحیه شورا مورخ 1390/01/23
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا"

تصمیم 1: اعلام نظر اعضای شورا برای تشکیل یک واحد خاص در دستگاه اجرایی خود جهت همکاری با دبیرخانه شورا.

تصمیم 2: راه‌های تقویت شورا از طریق پیش نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار"، در دستور کار شورا قرار گیرد.

تصمیم 3: تعیین نمودن فهرست موضوعات اولویت دار، در دستور کار شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "تعیین زمان برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

اتفاق نظر در خصوص برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساعت 7/30 صبح، روزهای دوشنبه به صورت یک هفته در میان.

---

عنوان دستور: "تصویب آیین‌نامه تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

به دلیل عدم حضور برخی از اعضای شورا، تصویب‌نامه مذکور در جلسه افتتاحیه مطرح نشده و به جلسه بعد موکول گردید، لذا مقرر گرديد دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اعضای شورا جهت جمع بندی کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات براي آنان ارسال گردد.

---

 
اولین جلسه شورا مورخ 1390/02/12
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تصویب دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

اصلاح بندهای اول تا ششم دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.

---

عنوان دستور: "بررسی مبانی تنظیم اولویت رسیدگی به موضوعات در دستور کار شورا"

---

به دليل اتمام وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

 
دومین جلسه شورا مورخ 1390/02/26
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ادامه بررسی و تصویب دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"

اصلاح بندهای هفتم تا بیستم دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.

---

 
سومین جلسه شورا مورخ 1390/03/09
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا درخصوص:

1- اجلاس فدراسيون اتاق‌هاي جهان در مکزیک

2- آثار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد

3- صندوق توسعه ملی

4- وضعیت نقدینگی کشور

5- مسایل سكه و ارز در کشور"

---

---

خارج از دستور: بررسی موضوعات "آثار و تبعات تحریم‌های بین المللی بر اقتصاد کشور" و "وضعیت یارانه‌های بخش تولید"

آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور و همچنین وضعیت یارانه‌های بخش تولید در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "تصویب عضویت 8 نفر مدیرعامل موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه"

موضوع مورد نظر در جلسه مطرح نگرديد.

---

عنوان دستور: "بررسی و تصویب مبانی تنظیم اولویت رسیدگی به موضوعات در دستور کار شورا"

تعیین و تصویب مبانی اولویت رسیدگی به موضوعات در دستور کار شورا.

---

عنوان دستور: "تصمیم در مورد گردشی نمودن جلسات، تعیین مکان و موضوع جلسه بعدی شورا"

تصمیم 1: قرار شد جلسات شورا به صورت یکی در میان، یکی در بخش خصوصي و يكی در حاكميت انجام شود.

تصمیم 2: بنابه نظر رئیس شورا، جلسه بعد در محل بانک مرکزی تشکیل و موضوع آن، تحريم و يارانه توليد خواهد بود.

---

 
چهارمین جلسه شورا مورخ 1390/03/23
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ادامه تصویب عضویت هشت نفر مدیران عامل موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه"

انتخاب 5 نفر از 8 نفر مدیران شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی برای یک سال عضویت در شورا.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین المللی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره یارانه‌های تولید"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم درباره تغییرات نرخ ارز"

کمیته‌ای با هدف بررسی نرخ ارز زیرنظر رییس کل محترم بانک مرکزی با حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط و اتاق ایران و اتاق تعاون تشکیل گردد.

---

خارج از دستور: "تعیین زمان و مکان جلسه بعدی (پنجمین جلسه) شورا"

جلسه بعدی در ساعت 7 صبح روز دوشنبه، 90/04/06 در اتاق ایران برگزار گردد.

---

خارج از دستور: "دعوت از رئیس شورای اصناف به عنوان مدعو و بدون حق رأی در تمامی جلسات شورا"

از جناب آقای نوده فراهانی، رییس محترم شورای اصناف کشور به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در تمام جلسات دعوت بعمل آید.

---

 
پنجمین جلسه شورا مورخ 1390/04/06
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا درخصوص: لایحه مبارزه با فساد اداری"

---

---

عنوان دستور: "ادامه تصویب عضویت هشت نفر مدیران عامل موضوع بند 19 ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه"

انتخاب3 نفر باقیمانده از 8 نفر مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی برای یک سال عضویت در شورا.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره نرخ ارز"

حمایت شورا از سیاست تک نرخی شدن ارز و رسیدن به قیمت واقعی ولی به صورت تدریجی تا امکان برنامه‌ریزی های اقتصادی برای فعالان اقتصادی فراهم شود و اعلام در رسانه‌ها.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره یارانه‌های تولید"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

خارج از دستور: "اجراي برنامه تنظيمات و تعميرات تابستاني شركت توزيع نيروي برق تهران در سال 90"

درباره لغو موجود در نامه 175/ص مورخ 1390/01/18 شركت توزيع نيروي برق تهران به واحدهاي صنعتي در خصوص اجراي برنامه تنظيمات و تعميرات تابستاني در سال 90 و الزام واحدهاي توليدي به تعطيلي واحدها در فاصله 1390/4/15 تا 1390/6/15كارگروهي متشكل از جناب آقایان منظور، پارسا و خلیلی تشكيل و به موضوع رسيدگي و گزارش خود را در جلسه آتی شورا ارايه نمايند.

---

خارج از دستور: "رعایت ماده قانونی 101 تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی"

در خصوص رعايت ماده قانوني 101 تأمين اجتماعي توسط اين سازمان بعداً جلسه‌اي جداگانه با حضور نماينده سازمان تأمين اجتماعي و اعضاي كارگروه اشتغال برگزار شود.

---

خارج از دستور: "احيای ماده 49 قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه و تنفيذ شده در ماده (80) قانون برنامه پنجم"

تصميم 1: درباره احيای ماده 49 قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه و تنفيذ شده در ماده (80) قانون برنامه پنجم با توجه به اينكه پيش‌نويس آیين‌نامه بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در حال تهيه و تنظيم است، درخواست گرديد كه ضمن سرعت بخشيدن در تهيه آن از نمايندگان بخش خصوصي نيز دعوت به عمل آيد.

تصميم 2: ارسال نقطه نظرات اعضای شورای گفت‌وگو به دبیرخانه شورا در خصوص دستور مذکور.

تصميم 3: پیگیری از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) مبنی بر اینکه آیین‌نامه مذکور در دولت با اولویت تصویب گردد.

---

عنوان دستور: "تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه آینده"

جلسه بعدی شورای گفت‌وگو، 3 هفته بعد در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

---

عنوان دستور: "بررسی تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390"

درباره تسریع در اجرای مقرره، جناب آقای دکتر حسینی (رییس شورا)، از سازمان امور مالیاتی درخواست تسریع در تهیه آیین‌نامه مربوطه نمایند.

---

عنوان دستور: "بررسی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت"

ارائه گزارشی در خصوص میزان مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت و راهکارهای پرداخت آن در جلسه بعدی توسط جناب آقای پارسا.

---

عنوان دستور: "تصمیم‌گیری برای نحوه برگزاری جلسه بعدی"

محل تشکیل شورا؛ به دلیل تعطیلات تابستانی مجلس و لزوم حضور رؤسای کمیسیون‌های عضو در جلسات شورا، مقرر شد جلسه بعدی ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 90/04/27 در محل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برگزار گردد. مصوبه اجراء شد.

---

عنوان دستور: "نرخ ارز و مدل‌ها و مبانی آنها"

در دستور کار قرار گرفتن موضوع در جلسات بعدي شورا.

---

عنوان دستور: "راه‌های دور زدن تحریم‌ها در نقل و انتقال پول"

در دستور کار قرار گرفتن موضوع در جلسات بعدي شورا.

---

عنوان دستور: "راه‌های پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران"

در دستور کار قرار گرفتن موضوع در جلسات بعدي شورا.

---

 
ششمین جلسه شورا مورخ 1390/04/06
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا درخصوص: دیدار هيأت رئيسه جديد اتاق با مقام معظم رهبری، رياست محترم جمهور و رياست محترم مجلس و همچنین موضوع سفر به عراق از سوی جناب آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با همراهی جناب آقای دکتر نهاوندیان و بحث و تبادل نظر بین اعضای شورا درخصوص نحوه چگونگی افزایش فعالیت های اقتصادی و مسایل بانک و بیمه در کشور عراق"

---

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره یارانه‌های تولید"

به منظور تكميل گزارش هدفمندي يارانه‌هاي توليد جهت ارائه به جلسه آتي شورا، كميته تخصصي با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصاد، بازرگاني، كشاورزي، كشور و شهرداري تهران و اتاق ايران برگزار گردد.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی و بررسی راه‌های دور زدن تحریم‌ها در نقل و انتقال پول"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش دبیرخانه درباره اجرایی شدن مصوبات قبلی شورا"

 

موضوع مورد نظر در جلسه مطرح نگرديد.

عنوان دستور: "پیگیری تسریع تهیه آیین‌نامه جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 90"

جهت پیگیری تسریع تهیه آیین‌نامه جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 90 از سوی سازمان امور مالیاتی، (پیرو دستور آقای دکتر حسینی)، مقرر شد جلسه‌ای میان دبیرخانه شورا و سازمان امور مالیاتی برگزار شود.

---

خارج از دستور: "اجراي برنامه تنظيمات و تعميرات تابستاني شركت توزيع نيروي برق تهران در سال 90"

اجراي برنامه تنظيمات و تعميرات تابستاني در سال 90 و الزام واحدهاي توليدي به تعطيلي واحدها در فاصله 1390/4/15 تا 1390/6/15.

---

خارج از دستور: "اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی پس از تسویه بدهی براساس بند (28) قانون بودجه سال 1390"

مقرر شد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی پس از تسویه بدهی براساس بند (28) قانون بودجه سال 1390 ابلاغ گردد و نیز رونوشت نامه به اتاق ایران جهت اطلاع اعضای هیأت نمایندگان ارسال گردد.

---

خارج از دستور: "تهیه فهرست فعالان اقتصادی سراسر کشور توسط اتاق ایران مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی براساس ماده 28 قانون بودجه سال 1390"

مقرر گردید اتاق ایران پس از هماهنگی با اتاق‌های شهرستان، فهرست فعالان اقتصادی سراسر کشور را که اعتبارات و تسهیلات دریافتی را در حوزه فعالیت مربوطه هزینه نموده و مساعدت بانک‌ها براساس ماده 28 قانون بودجه سال 1390، به رونق مجدد فعالیت اقتصادی آنها کمک می‌نماید را حداکثر طی سه هفته به بانک مرکزی اعلام نماید و بانک مرکزی نیز پس از تأیید، آن را به بانک‌های استانی اعلام نماید. همچنین اتاق ایران بایستی مشخصات بانک‌هایی را که در اجرایی نمودن این ماده قانونی همکاری نمی‌کنند را به طور مشخص و موردی به بانک مرکزی اعلام نماید.

---

خارج از دستور: "ارائه گزارش میزان معوقات بانکی واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی"

جناب آقای دکتر بهمنی در جلسه بعدی درباره میزان معوقات بانکی واحدهای تولیدی گزارشی ارائه نمایند.

---

 
هفتمین جلسه شورا مورخ 1390/05/10
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "استماع گزارش کمیته تخصصی بررسی یارانه‌های تولید"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی و بررسی راه‌های دور زدن تحریم‌ها در نقل و انتقال پول"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر بهمنی درباره معوقات بانکی واحدهای تولیدی و تشکیل کمیته مدیریت نرخ ارز"

موارد زیر به عنوان درخواست از بانک مرکزی طرح شد چرا که به گفته آقای دکتر حسینی، وزیر محترم اقتصاد، شورا اجازه تکلیف به بانک مرکزی را ندارد:

1. به منظور ساماندهی مطالبات و معوقات بانکی و تصمیم‌گیری برای نهایی نمودن روش انجام کار در اجرای مقرره فوق، مقرر گردید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بخش کشاورزی، نمایندگان اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی تشکیل و گزارش کارگروه را در جلسه بعدی ارائه نمایند.

2. ارائه گزارشی از شيوه و ميزان امهال‌هايي كه تا کنون صورت گرفته توسط بانک مرکزی.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر بهمنی درباره معوقات بانکی واحدهای تولیدی و تشکیل کمیته مدیریت نرخ ارز"

تصمیم 1: از جناب آقاي دكتر بهمني درخواست گرديد جهت هماهنگی بیشتر بانک‌ها و اجرایی نمودن بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی درخصوص اجرایی نمودن ماده 28 قانون بودجه سال 1390 جلسه‌ای را با هیأت عامل بانک‌ها برگزار نمایند و گزارش آن را در جلسه بعدی ارائه نمایند.

تصمیم 2: در جلسه آتی، گزارش عملکرد ماده 28 قانون بودجه سال 1390 را از ابتدای تصویب تاکنون و همچنین گزارش آسیب شناسی معوقات بانکی به همراه آمار و ارقام آن در حوزه‌های مختلف را ارائه نمایند.

تصمیم 3: همچنین از جناب آقای دکتر نهاوندیان درخواست گردید: در جلسه بعدی گزارش کاملی درباره شیوه‌نامه اجرایی استفاده از امتیازات مقرره فوق و همچنین تعداد درخواست‌های ارسالی ارائه نمایند.

---

عنوان دستور: "ادامه استماع گزارش دبیرخانه درباره اجرایی شدن مصوبات قبلی شورا"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "اجرایی شدن ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه"

ارائه گزارش در جلسه آتی، توسط آقای دکتر منظور در رابطه با اجرایی شدن ماده (62) قانون برنامه پنجم درخصوص ساماندهی صدور مجوزهای دستگاه‌های دولتی.

---

 
هشتمین جلسه شورا مورخ 1390/05/24
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا درخصوص ممانعت سپاه از ایجاد ترمینال ترانزیتی در بندرعباس به دلیل عدم هماهنگی با ایشان و مشکلات انجمن شرکت‌های حمل ‌و نقل در این رابطه"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقاي دكتر بهمني درباره گزارش عملكرد بند 28 قانون بودجه سال 1390، گزارش آسیب‌شناسی معوقات بانکی و جلسه برگزار شده با هیأت عامل بانک‌ها"

توجه بانک مرکزی در صدور شیوه نامه (بخشنامه) به طوری که منجر به ایجاد موج جدیدی از معوقات بانکی نگردد.

---

عنوان دستور: "ادامه بحث و تبادل نظر درباره یارانه‌های تولید"

به تصمیم نرسید و به جلسه بعدی موکول گردید.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی و بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌ها"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "بررسی موضوع مطالبات بخش خصوصی از دستگاه دولتی"

تصمیم 1: به منظور بررسی و به کارگیری ابزارهای جدید تأمین مالی در پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مقرر شد؛ کارگروهی با مسئولیت جناب آقای دکتر فرزین و با حضور رؤسا یا نمایندگان کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس، نمایندگان وزارت نیرو، راه و مسکن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بخش خصوصی تشکیل و نتیجه آن در جلسه بعدی به شورا ارائه گردد.

تصمیم 2: تبدیل مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دستگاه دولتی به اسناد سررسیددار یا اوراق بهادار در دستور جلسه آتی قرار بگیرد.

---

خارج از دستور: "در دستور قرار گرفتن تعرفه واردات کالا"

تعرفه واردات کالا در دستور یکی از جلسات آتی قرار بگیرد.

---

عنوان دستور: "دعوت از مدیر عامل صندوق توسعه ملی"

در یکی از جلسات آتی شورا، مدیر عامل صندوق توسعه ملی به جلسه دعوت شوند.

---

 
نهمین جلسه شورا مورخ 1390/06/07
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا درخصوص:

1. انتقال یارانه شیر از مصرف‌کننده به تولیدکننده

2. ادامه موضوع تقسیط بدهی‌های معوق بانکی و اجرایی شدن بند (28) قانون بودجه سال 1390

3. تأثیر قیمت مواد اولیه پتروشیمی در صنایع پایین دستی

4. توجه به چالش‌های موجود در صنایع آلومینیوم"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش کارگروه تخصصی تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاه دولتی به اسناد سررسید دار یا اوراق بهادار"

تصمیم 1: آقای دکتر حسینی اعلام نمودند؛ تلاش می‌نمایند که با هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از طریق سازمان حسابرسی کل کشور، در بررسی و تأیید صورت وضعیت‌های قطعی شده مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت تسریع شود.

تصمیم 2: از آقای دکتر فرزین درخواست گردید که برگزاری جلسات مربوط به بررسی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت را ادامه دهند.

تصمیم 3: به منظور تهیه پیش نویس تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاه دولتی به اسناد سررسید دار یا اوراق بهادار مقرر گردید کارگروهی متشکل از ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دکتر منظور، نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و سایر وزارتخانه‌های بدهکار، نماینده بانک مرکزی، نماینده خزانه‌داری کل کشور، نماینده اتاق ایران و نمایندگان پیمانکاران بخش خصوصی با مسئولیت آقای دکتر فرزین برگزار و نتیجه آن در جلسه آتی ارائه شود.

تصمیم 4: اتاق ایران اطلاعیه‌ای به پیمانکاران بخش خصوصی جهت ارائه هر چه سريعتر صورت وضعيت‌هاي ارائه نشده به مراجع ذيربط صادر نمايد.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره یارانه‌های تولید"

از جناب آقای دکتر منظور درخواست گردید که مشکل صنعت دامداری کشور را قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها پیگیری نموده و در جلسه بعدی گزارش آن را ارائه نمایند. همچنین مقرر گردید ادامه موضوع در جلسه بعدی، اولین دستور جلسه باشد.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی و بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌ها"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن ماده (62) قانون برنامه پنجم درباره ساماندهی صدور مجوزهای دستگاه‌های دولتی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "صدور مصوبه‌ دولت در ارتباط با پرداخت بدهي‌هاي وزارت نيرو به بانك‌ها و مشاورين و پيمانكاران در اجراي بندهاي 31، 33 و جزء (الف) بند 35 قانون بودجه سال 1390"

از جناب آقای دکتر منظور درخواست گردید در تهیه و تنظیم مصوبه مورد اشاره توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدامات لازم را مبذول دارند.

---

عنوان دستور: "اوراق خزانه اسلامی"

مقرر شد که گزارش اوراق خزانه اسلامی در جلسه بعدی توسط آقای دکتر فرزین ارائه گردد.

---

عنوان دستور: "تعیین مکان برگزاری جلسه آینده"

مقرر شد که جلسه بعدی شورای گفت‌وگو، دو هفته بعد در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردد.

---

 
دهمین جلسه شورا مورخ 1390/06/21
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ادامه بحث و تبادل نظر درباره یارانه‌های تولید"

تصمیم 1: منابع و تسهیلاتی که در هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص پیدا نموده، باید تسهیل و تسریع گردد.

تصمیم 2: از جناب آقای دکتر فرزین درخواست گردید که به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با هدف کاهش بروکراسی و تسهیل تخصیص منابع یارانه‌ای صنایع با بانک‌ها به صورت مجزا و همچنین با بخش خصوصی جلسه بگذارند.

تصمیم 3: در هدفمندی یارانه‌ها مشکلات بین دستگاه‌های مختلف استخراج شود و در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به کاهش بروکراسی توجه شود.

تصمیم 4: از جناب آقای دکتر فرزین درخواست گردید که کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار اعضاء شورا قرار دهد و نظرات اعضاء را در این خصوص کسب نماید.

تصمیم 5: از آنجا که چالش‌های بین بخش‌های مختلف و فعالان اقتصادی مثل اختلاف نظر روی نرخ واقعی افزایش هزینه حمل و نقل حائز اهمیت است، درخواست می‌گردد که موضوع در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها حل و فصل و گزارش آن به شورا ارائه گردد.

تصمیم 6: کالاهایی که نیاز به افزایش قیمت دارد احصا و به ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها اعلام گردد تا در مورد آن تصمیم گیری شود، بدین منظور جلسه اختصاصی برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات در وزارت بازرگانی برگزار و نتایج آن از سوی وزیر بازرگانی اعلام گردد.

تصمیم 7: بخش خصوصی باید در مسیر هدفمند سازی یارانه‌ها بهره‌وری خود را بالا ببرد. لذا باید ساختارها و روش‌های اصلاح بهره‌وری را عوض نماید و از منابع موجود استفاده بهینه کند چرا که ترزیق منابع به اندازه بالا رفتن حامل‌ها نیست.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر در خصوص تعیین قیمت توسط بازار"

بطور کلی بحث اصالت تعیین قیمت توسط بازار مورد قبول دولت است و دولت هم از عدم قیمت گذاری اجباری حمایت می‌کند ولی از آنجا که ساز و کار قیمت‌ها چارچوب دارد باید بر روی آن کار شود.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره آثار و تبعات تحریم‌های بین‌المللی و بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌ها"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش دومین جلسه کارگروه تخصصی تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی به اسناد سر رسیددار یا اوراق بهادار توسط آقای دکتر فرزین"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن بند (62) قانون برنامه پنجم درباره ساماندهی صدور مجوزهای دستگاه‌های دولتی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

 
یازدهمین جلسه شورا مورخ 1390/07/18
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا"

---

---

عنوان دستور: "بحث و بررسی در ارتباط پرونده سوء‌استفاده بانکی و آثار آن بر فضای کسب و کار"

به منظورکاهش آثار و تبعات منفی ناشی از پرونده سوءاستفاده بانکی بر محیط کسب و کار کشور، موارد ذیل مورد تأکید و تأیید اعضای شورا قرار گرفت:

تصمیم 1: تأکید بر مجازات مجرمین و متخلفین و تصریح بر این موضوع که مرجع مجازات اشخاص، قوه محترم قضائیه است.

تصمیم 2: ضرورت بازسازی اعتماد عمومی با نشان دادن اصلاح امور توسط مسئولین و توصیه به اینکه موضوع تبدیل به جنجال رسانه‌ای نشود.

تصمیم 3: ضرورت آسیب شناسی مسأله و اصلاح مقررات و فرایندهای نظام بانکی (مانند ال سی داخلی، صدور اعتبارات اسنادی داخلی، بیمه، مدارک لازم برای انتقال و توزیع ریسک و...) و تقویت سیستم ایمنی هم از طریق نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و هم از طریق نظارت درون بانکی با رویکرد افزایش سرعت، صحت، دقت و انضباط.

تصمیم 4: اجتناب از تضییق درسیستم بانکی و لزوم حمایت از بخش خصوصی فعال و تولید.

تصمیم 5: لزوم توجه ویژه و کمک برای مدیریت و سرپرستی شرکت‌های مرتبط با پرونده اخیر به منظور جلوگیری از توقف تولید و بیکاری پرسنل آنها.

تصمیم 6: با همکاری قوای سه گانه و در حمایت از بخش خصوصی پرونده سوء استفاده اخیر بانکی منجر به سایه سنگین انضباطی بر روی فعالیت‌های اقتصادی نشود و فعالیت‌های اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار ندهد.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورا درباره آخرین وضعیت اجرای بند (28) قانون بودجه سال 1390"

---

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری درباره تبصره پیشنهادی متمم بودجه سال 1390 به منظور پرداخت دیون دولت به پیمانکاران"

تصمیم 1: به منظور تسریع در عملیاتی شدن مصوبات دولت در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت، موضوع مصوبات بندهای (33) و (35) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (که بر مبنای آن تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل فروش سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور تسویه یا تهاتر بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود)، کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، سازمان حسابرسی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان خصوصی‌سازی، معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مسئولیت جناب آقای دکتر فرزین تشکیل و نتایج آن به جلسه بعدی شورا ارائه شود.

تصمیم 2: از جناب آقای دکتر منظور درخواست گردید که امضای دستورالعمل بند (33) قانون بودجه سال 1390 را که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای جناب آقای دکتر عزیزی معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شده را پیگیری و تسریع نمایند.

تصمیم 3: تفویض اختیارات دولت به وزیر نیرو در خصوص بندهای (33) و (35) قانون بودجه سال 1390،که این امر بر اساس پیگیری‌های شورای گفت‌وگو حاصل گردیده است.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش دومین جلسه کارگروه تخصصی تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی به اسناد سررسید توسط آقای دکتر فرزین"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

 
دوازهمین جلسه شورا مورخ 1390/08/02
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا"

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورا درباره آخرین وضعیت اجرای بند (28) قانون بودجه سال 1390"

از جناب آقای دکتر بهمنی درخواست گردید که گزارش عملکرد هفت ماهه اجرایی شدن بند (28) قانون بودجه سال 1390 را به صورت موردی برای هر بانک تهیه و در جلسه بعدی شورا ارائه نمایند.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن بند (62) قانون برنامه پنجم (ساماندهی مجوزهای دستگاه‌های دولتی) و تنظیم آیین‎‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (78) قانون بودجه سال 1390 (تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های اقتصادی)"

---

گزارش مربوطه از سوي جناب آقاي دكتر منظور ارائه گردید، اعضا در اين خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری درباره تبصره پیشنهادی متمم بودجه سال 1390 به منظور پرداخت دیون دولت به پیمانکاران"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش مدیریت اجرایی دبیرخانه شورا درباره گزارش عملکرد شش ماهه شورا و بحث و تبادل نظر درباره آن"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "سایر مطالب و جمع‌بندی"

تصمیم 1: از جناب آقای دکتر بهمنی درخواست گردید که نسبت به آسیب شناسی معوقات بانکی اقدام و گزارش خود را در این خصوص در جلسه بعدی شورا ارائه نمایند.

تصمیم 2: از جناب آقای دکتر بهمنی درخواست گردید که برای تسریع در اجرایی شدن بند (28) قانون بودجه سال 1390مجدداً جلسه مشترکی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، نمایندگان بخش خصوصی و برخی فعالین اقتصادی برگزار نمایند.

تصمیم 3: موضوع بررسی راه‌های تأمین مالی در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار گیرد.

تصمیم 4: جلسه بعدی شورا در ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 1390/02/09 در اتاق ایران برگزار گردد. تصمیم 5: نمایندگان بخش تعاونی عضو شورا بر ضرورت برگزاری مستقل انتخابات اتاق تعاون بدون دخالت دولت تأکید کردند.

تصمیم 6: موضوع آسیب شناسی بررسی رویداد اخیر بانکی کشور مجدداً در دستور کار شورا قرار گیرد.

تصمیم 7: از جناب آقای دکتر کهزادی درخواست گردید که تلاش نمایند موضوع پرونده اخیر بانکی به گونه‌ای از سوی دستگاه قضائی در رسانه‌ها مطرح گردد تا به جامعه القاء شود که این امر تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی سالم نخواهد داشت.

تصمیم 8: جناب آقای دکتر بهمنی از اعضاء درخواست نمودند که نظرات و پیشنهادات خود را درباره نرخ ارز اعلام دارند.

---

 
سیزدهمین جلسه شورا مورخ 1390/08/09
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا"

---

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری درباره تبصره پیشنهادی متمم بودجه سال 1390 به منظور پرداخت دیون دولت به پیمانکاران"

جناب آقای مهندس پارسا در غیاب جناب آقای مهندس انصاری گزارش مربوط به تبصره پیشنهادی متمم بودجه سال 1390 به منظور پرداخت دیون دولت به پیمانکاران که توسط جناب آقای مهندس انصاری تنظیم گردیده است را ارائه نمودند و مقرر گردید که اعضاء شورا نظرات و پیشنهادات خویش را در این خصوص به جناب آقای دکتر منظور اعلام نمایند.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور درباره تنظیم آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (78) قانون بودجه سال 1390 (تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های اقتصادی)"

جناب آقای دکتر منظور گزارش خویش را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های اقتصادی که براساس بند (ب) ماده (78) قانون بودجه سال 1390 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم گردیده است را ارائه نمودند و مقرر گردید که تمامی اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص به ایشان اعلام نمایند.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش مدیریت اجرایی دبیرخانه شورا درباره گزارش عملکرد شش ماهه شورا، بحث و تبادل نظر درباره آن"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "سایر مطالب و جمع‌بندی"

تصمیم 1: به منظور تنظیم لایحه ای در ارتباط با متمم بودجه سال 1390 به منظور پرداخت دیون دولت به پیمانکاران (موضوع بند دوم دستور جلسه) مقررگردید جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و جناب آقای مهندس عبداللهی ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و جناب آقای دکتر نهاوندیان صورت گیرد.

تصمیم 2: تأکید گردید تا نسبت به رفع ابهامات موجود به دلیل پرونده اخیر بانکی که بر سیستم بانکی کشور سایه افکنده است، اقدام مقتضی صورت گیرد تا کارکنان بانک‌ها با آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهند.

---

عنوان دستور: "اخبار و مسایل اقتصادی"

---

---

 
چهاردهمین جلسه شورا مورخ 1390/08/23
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی"

تصمیم 1: پس از ارائه گزارش تحریم و بحث و بررسی درباره آن مقرر گردید: موضوع" بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های بین المللی" در دستور کار جلسه بعدی شورا نیز قرار گیرد.

تصمیم 2: پیشنهادات اتاق ایران در ارتباط با "راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی" با دریافت نظرات اتاق تعاون مرکزی، شورای اصناف و سایر اعضای شورا توسط آقای دودانگه تکمیل گردد و در نهایت جهت اجرایی شدن به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعلام شود.

تصمیم 3: اثرات تحریم بر روی نرخ ارز توسط بانک مرکزی بررسی و در جلسات آتی ارائه گردد.

تصمیم 4: پس از ارائه گزارش مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و ارائه پیشنهادات اتاق ایران به درخواست جناب آقای دکتر بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی مقرر گردید جهت اجرایی شدن اقداماتی که بانک مرکزی بایستی در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی انجام دهد طی نامه‌ای به ایشان اعلام گردد.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر بهمنی درباره دستورالعمل اجرایی بند (28) قانون بودجه سال 1390و عملکرد هفت ماهه اجرایی شدن این بند"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر بهمنی درباره ایجاد معوقات بانکی و میزان آن"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن بند (62) قانون برنامه پنجم (ساماندهی مجوزهای دستگاه‌های دولتی)"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای مهندس فروزان‌مهر درباره اجرایی شدن بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم در خصوص تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در صورت جذب نیروی کار جدید"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "سایر مطالب و جمع‌بندی"

تصمیم 1: از جلسه بعدی بند "اخبار و مسایل اقتصادی روز" در آخرین ردیف دستور جلسه قرار گیرد.

تصمیم 2: موضوع برگزاری اجلاس بین المللی ppp در شهریور ماه سال1390 در جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و مقررگردید چنانچه برگزارکنندگان، درخواست طرح موضوع اجلاس برای اعضاء را دارند مراتب را به دبیرخانه اعلام کنند تا پس از بررسی در دستور جلسات بعد قرارگیرد.

تصمیم 3: موضوع انتخابات اتاق تعاون مرکزی مطرح شد و شورا پس از بحث تصمیم گرفت با توجه به اینکه موضوع به محاکم قضائی ارجاع شده است، باید منتظر صدور رأی مرجع قضائی ماند.

---

 
پانزدهمین جلسه شورا مورخ 1390/09/07
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "ادامه بحث و تبادل نظر درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی"

تصمیم 1: کمیته بخش خصوصی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه در بخش پولی فعال‌تر شود.

تصمیم 2: جناب آقای دکتر سیف به عنوان نماینده متخصص و مجرب اتاق ایران می‌تواند به نمایندگی از شورا در بخش پولی به این کمیته معرفی شود.

تصمیم 3: محورهایی در بخش پولی کمیته بخش خصوصی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.

تصمیم 4: نظر مشورتی جناب آقای دکتر نقره کار شیرازی دبیر کل اتاق ایران درباره حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی اخذ شود.

تصمیم 5: جناب آقای دکتر حسینی ریاست محترم شورا حمایت مالی از برگزاری کنفرانس‌های اقتصادی بین المللی را تقبل نمودند و مقرر شد با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.

تصمیم 6: جبران هزینه‌های مضاعف تحمیل شده از بابت تأخیر در فرایند حمل و بازرسی کالا تا مبادی ورودی کشور، مشخص شود.

تصمیم 7: از جناب آقای دودانگه درخواست گردید تلاش لازم را برای اجرایی شدن راهکارهای ارائه شده را پیگیری نمایند و درباره آن قسمت از راهکارها که دارای محدودیت‌های اجرایی است و نیازمند اختیارات بیشتر کمیته می‌باشد، موارد را به ستاد اعلام نمایند تا در این باره تصمیم‌گیری گردد.

تصمیم 8: در خصوص مدیریت بهتر واردات، دبیرخانه شورا جلسه‌ای جداگانه با اعضای کمیسیون ماده (1) وزارت بازرگانی برگزار نماید.

تصمیم 9: اتاق ایران پیشنهاد سیاست‌ها و ساز وکارهای مورد انتظار کمیسیون ماده (1) وزارت بازرگانی را تهیه و ارائه نماید.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر بهمنی درباره دستورالعمل اجرای بند (28) قانون بودجه سال 1390و عملکرد هفت ماهه اجرایی شدن این بند"

از جناب آقای دکتر بهمنی درخواست گردید با توجه به نقطه نظرات اعضاء و همچنین پس از دریافت نظرات اتاق ایران، اتاق تعاون مرکزی، شورای اصناف و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاحات لازم بر روی دستورالعمل مربوطه صورت گیرد.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر بهمنی درباره علل ایجاد معوقات بانکی و میزان آن"

اتاق ایران نسبت به معرفی واحدهایی که در ارتباط با اجرایی شدن ماده (28) به بانک‌ها مراجعه نموده‌اند و پاسخی دریافت نکرده‌اند اقدام مقتضی را انجام و موضوع را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن بند (62) قانون برنامه پنجم (ساماندهی مجوزهای دستگاه‌های دولتی)"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای مهندس فروزان‌مهر درباره اجرایی شدن بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم در خصوص تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در صورت جذب نیروی کار جدید"

 

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

عنوان دستور: "اخبار و مسایل اقتصادی"

---

به دليل كمبود وقت امكان طرح موضوع در جلسه ميسر نگرديد.

 
شانزدهمین جلسه شورا مورخ 1390/10/19
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "تبادل مسایل مهم روز مرتبط با وظایف شورا."

---

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن ماده (62) قانون برنامه پنجم (ساماندهی مجوزهای دستگاه‌های دولتی)"

تصمیم 1: در زمان مقتضی همایش مشترکی با همکاری اتاق ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اتاق ایران برگزار شود و از تشکل‌های اتاق ایران برای اعلام مجوز دستگاه‌های اجرایی به معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور استفاده گردد.

تصمیم 2: در قالب لایحه دو فوریتی و ظرف حداکثر دو هفته نسبت به تمدید زمان در ماده (62) اقدام گردد.

تصمیم 3: به منظور اطلاع رسانی بیشتر، مجدداً بخشنامه‌ای از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اتاق ایران برگزار شود و از تشکل‌های اتاق ایران برای اعلام مجوز دستگاه‌های اجرایی به معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور استفاده گردد.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای دکتر منظور درباره اجرایی شدن جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390(تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی)"

با توجه به دیر اقدام شدن اجرای جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 در بودجه سال 1391 نیز این امر دیده شود.

---

عنوان دستور: "استماع گزارش جناب آقای مهندس فروزان‌مهر درباره اجرایی شدن بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم در خصوص تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در صورت جذب نیروی کار جدید"

همایشی با همکاری اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آشناسازی فعالان اقتصادی با این بند برگزار گردد.

---

 
هفدهمین جلسه شورا مورخ 1390/11/17
 
دستور جلسه
مصوبه
توضیحات

عنوان دستور: "استماع گزارش آقای دکتر فرزین و آقای دکتر منظور درباره لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی"

لایحه مورد نظر در بودجه سال 1391 باید دارای عدد و رقم و سقف و تفصیلی باشد و الا مجلس درباره آن تحفظ می‌کند.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره مشکلات قراردادهای بانک‌ها با بخش تولید"

پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این موضوع می‌تواند از طریق انعکاس دبیرخانه به بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

---

عنوان دستور: "بحث و تبادل نظر درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های مدت‌دار"

کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی و متقاضیان موضوع، تشکیل و پیشنهاد امکان اجرایی شدن اصلاح ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده از روش تعهدی به نقدی را بررسی و نتیجه را به شورا اعلام نمایند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

---