دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
اعضای دبیرخانه شورا
غلامحسین شافعی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حسین سلاح ورزی قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محسن عامری مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی